Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Aktuality

Vyznačte si v diářích příští klubová setkání

XII. NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ EXPORTÉRŮ
TÉMA             EXPORT V PRAXI ČESKÝCH FIREM
TERMÍN         19.3.2015, od 16.00hod
MÍSTO           Miele Gallery, Ke Štvanici 3, Praha 8

ČESTNÍ HOSTÉ
Radomil Doležal, MBA
; CzechTrade
Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE, poté pracoval v několika nadnárodních společnostech, byl mimo jiné ředitelem nejprve pro Českou a Slovenskou republiku a později pro oblast Střední a Východní Evropy ve společnosti Camping Gaz CS, v posledních dvou letech se zabýval privátním byznysem v oblasti developmentu komerčních nemovitostí. V červnu loňského roku se stal generálním ředitelem agentury na podporu exportu CzechTrade.


Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Absolvent VŠE a FF UK, vedoucí katedry národního hospodářství na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, ředitel poradenské společnosti Consilium Group a předseda správní rady vzdělávací společnosti European Business School. Je autorem řady článků a publikací z oblasti ekonomie, veřejné politiky a manažerské teorie.


Martin Wichterle, majitel Wikov Industry
V roce 1990 založil s Markem Stanzelem firmu KAP, která se věnovala geologickým průzkumům i ekologickým auditům. Společnost se stala středoevropskou jedničkou v oboru, v roce 2001 ji majitelé prodali Američanům. Od roku 2002 Wichterle postupně kupoval společnosti ČKD Hronov, Škoda Gear a britskou vývojovou firmu Orbital 2. Všechny jsou dnes součástí skupiny Wikov, která patří ke světové špičce ve výrobě průmyslových převodovek. Wichterle je ženatý, má tři dcery, jeho velkým koníčkem je mineralogie (vystudoval geologii) a sport – cyklistika, tenis a lyžování.

XIII. KLUBOVÉ SETKÁNÍ EXPORTÉRŮ
TÉMA      
                 ROLE RODINNÝCH FIREM V ČESKÉM EXPORTU
TERMÍN                  
18. června 16.00hod
ČESTNÝ HOST        RNDr. Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank
DALŠÍ HOSTÉ         bude doplněno
MÍSTO                      bude upřesněno

XIV. KLUBOVÉ SETKÁNÍ EXPORTÉRŮ 
TERMÍN                    15. října 16.00hod
ČESTNÍ HOSTÉ        Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. & Ing. Vladimír Dlouhý
MÍSTO                       bude upřesněno

 

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013