Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Koncept BUS TV – kreativní reklamní kampaně, informace, zábava, osvěta
Podporujeme exportéry

Koncept BUS TV – kreativní reklamní kampaně, informace, zábava, osvěta

rozhovor s Richardem Prajslerem, majitelem společnosti TTV LCD s.r.o., která provozuje síť LCD obrazovek v interiérech vozidel MHD v ČR. Nový svěží firemní koncept s názvem BUS TV v současné době vysílá v osmi krajských a celkově osmnácti městech ČR na 895 obrazovkách, které jsou instalovány v 529 vozidlech. Hlavní činností je vedle provozu obrazovek, poskytování reklamního prostoru Out Of Home. Cílem je rozvíjet pozitivní vztah s cílovou skupinou - cestujícími v MHD - a přinášet stále atraktivnější obsah vysílání.

Jak dlouho je vaše společnost na trhu a jaké služby klientům nabízí?

LCD obrazovky fungují v dopravních prostředcích MHD již od roku 2006. Původní název sítě byl Transport TV. V loňském roce, kdy jsem majetkově vstoupil do společnosti provozující tuto síť, jsme se rozhodli pro změnu názvu a loga právě na BUS TV.

Vytváříme atraktivní a poutavý obsah pro naši cílovou skupinu, kterou tvoří cestující v městské hromadné dopravě. Naše médium je vnímáno pozitivně, čehož lze při budování vztahu se zákazníky využít.

Ve kterých městech můžeme sledovat právě vaše televizory?

V současné době jde o Brno, Hradec Králové, Chomutov, Jirkov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladou Boleslav, Most, Litvínov, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Teplice, Ústí nad Labem a Zlín, Otrokovice, Třinec, Český Těšín.

Proč jste zvolili způsob prezentace přes televizory?

Chtěli jsme na trh přinést nové moderní médium. Zájem o DOOH (digital out of home advertising) média roste. A umístění v dopravních prostředcích má své jednoznačné výhody. Cestující tráví cestou do práce a z práce, za nákupy v průměru 10 až 15 minut a to je čas, který jim díky LCD obrazovkám můžeme zpestřit. Schopnost digitálního média upoutat pozornost díky pohybu a barevnosti je výrazně vyšší než klasické tištěné formáty. Umožňuje využít kreativitu tvůrců a to je další důvod, proč nás cestující sledují. Navíc nezatěžujeme životní prostředí dalšími miliony letáků.

Kolik lidí denně spoty sleduje?

Díky úzké spolupráci s dopravními podniky máme velmi přesné údaje o počtu přepravených osob a to je další výhoda našeho média. Vzhledem k stále rostoucímu pokrytí jde dnes již o stovky tisíc cestujících především v krajských městech ČR.

Dokážete určit, jakou věkovou skupinu nejvíce oslovujete? Na koho je potřeba případné spoty cílit?

Cílovou skupinu známe velmi dobře díky průzkumům, které provádí výzkumné agentury i dopravní podniky. S tím souvisí i zásah a úspěšnost kampaní. Mohl bych zde uvést mnoho čísel, ale na to není prostor. Proto zmíním jen některá. Mírně převažují ženy, téměř polovina cestujících jsou pracující, čtvrtina studenti a senioři v důchodu. Věkové složení 15 – 35 let je 44%, 36 – 55 let 31%. 60% jsou to středoškoláci a vysokoškoláci. Úspěšnost zásahu je ovlivněna mnoha faktory, především frekvencí zobrazení a originalitou obsahu. Pohybuje se mezi 30 – 50%. Poslední průzkum provedla agentura IBRS v květnu tohoto roku v Pardubicích

Na co všechno klienti vaše obrazovky využívají? Co všechno se dá takto inzerovat?

Vysílání má čtyři oblasti. Zábava, informace, osvěta, komerce. Cestující s námi trénují mozek, naučí se nová slovíčka, dozví se, jaké nás čekají významné dny a co se děje v regionu díky spolupráci s informačními centry a magistráty. Spolupráce s časopisem dTest přináší zajímavé informace pro spotřebitele. Komerční kampaně přichází ze všech oborů.

Jaká byla nejkurióznější inzerce? Jaká naopak nejvíce sledovaná?

Oblíbená a sledovaná je spotřebitelská rubrika, kterou připravujeme s časopisem dTest. Velký úspěch má Trénink mozku, díky kterému cestující během jízdy trénují mozek a proto od září rozšiřujeme toto vysílání do všech 18ti měst. Úspěšná byla také Velká prázdninová soutěž, jejíž partneři byli Naturhouse, iQlandia, Aquapalace Praha, Zámecký resort Dětenice, TEPfaktor, RF HOBBY.

Kdo je vás nejčastější zákazník?

Komerční regionální i globální firmy, agentury pořádající akce v regionech, státní instituce, střední a vysoké školy.

Máte navázány i mediální spolupráce? Jaké projekty podporujete?

Mediální spolupráci jsme v poslední době navázali například se společností Empresa Media, Profesia CZ. Podporujeme například projekty podporující české podnikatele Štiky českého byznysu, Ocenění českých podnikatelek, Exportní cena DHL UniCredit, Nápad roku. Mezi další patří Dobrý anděl, Modré dveře, Miss Face, Česká společnost AIDS pomoc.

Jaká je vaše strategie a cíl?

Cílem je, aby naše vysílání bylo pro cestující užitečné a atraktivní a díky tomu jsme ještě zvýšili sledovanost, rozšířit počet obrazovek a pokrytí, inovovat technologii, abychom mohli denně přinášet novinky ze světa i regionů.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013