Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Získali jsme zkušenosti, které nám pomáhají v komunikaci s firmami orientující se na export, Ing. Petr Breburda PaperlinX
Podporujeme exportéry

Získali jsme zkušenosti, které nám pomáhají v komunikaci s firmami orientující se na export, Ing. Petr Breburda PaperlinX

S Exportní cenou pojí společnost PaperlinX několikaleté partnerství, jak byste zhodnotil 17.ročník projektu?

17. ročník byl z našeho pohledu velmi úspěšný ročník. Za těch pár let jsme získali i zkušenosti, které nám pomáhají v komunikaci s firmami orientující se na export. Vnímáme, jak je celý projekt i profesionálně organizován a řízen. Oproti již tradičním kategoriím bych rád vyzdvihl kategorii Exportér roku se zaměřením na Afriku.

Důvodem je do určité míry obecné povědomí exotické a těžko dostupné oblasti. Ze setkání s exportéry vyplynula atraktivita ekonomického růstu ve vybraných afrických zemí. Pro nás jako globální obchodní společnost je nutností poohlížet se po nových trzích s růstovým potenciálem, kde budeme schopni růstu a určité kompenzace přesyceného západního trhu.

Jak byste zhodnotil loňský rok z hlediska obchodování ve vaší firmě?

Celkově jsme loňský rok zvládli poměrně dobře. Hlavními milníky byla ukončená a zvládnutá restrukturalizace firmy a hlavní změnové procesy. Důležité bylo výrazné snížení nákladů.

Celkově jsme myšlenkami již v novém roce, který bude ve znamení tvorby centra obchodní činnosti pro střední a východní Evropu právě v naší pražské pobočce. Na český trh chceme přinést nejmodernější obchodní a systémová řešení, jaká jsou dnes k dispozici. Právě z Prahy začínáme centrálně zajišťovat servisní služby do států střední a východní Evropy. Za zmínku jistě stojí již probíhající servisní aktivity pro partnerskou společnost v sousedním Německu a nově otevřené obchodní zastoupení na Slovensku. Tím se naše snahy o expanzi na trhy evropských zemí pochopitelně nezastaví.

Jaké produkty nabízíte exportérům? Jaké jsou v současnosti oblíbené balící techniky a materiály?

Naše produkty jsou osvědčené a schválené z hlediska technických, ale i environmentálních parametrů, které vykazují během všech procesů. Zkušení členové našich týmů poskytují zákazníkům poradenství při tvorbě komplexního exportního balení. V praxi to znamená, že jsme schopni připravit a navrhnout obalové řešení, které padne výrobku na míru, bude ideální pro balicí proces a zajistí maximální ochranu zboží. Stále skloňovanější je také optimalizace celkových nákladů na balení, kde jsme schopni identifikovat možnosti úspor s důrazem na vyváženost ochranné, logistické a manipulační funkce obalu. Zákazníci oceňují naši komplexní nabídku. Nabízíme celou řadu průmyslových produktů a obalových materiálů, od lepenkových krabic a lepicích pásek po ochranné a přepravní obaly. V neposlední řadě dokážeme navrhnout a dodat široké spektrum balicích strojů a zařízení.

Naše portfolio průmyslových obalů pod známými obchodními značkami jsme doplnili vlastní výrobou obalů. Zde dokážeme flexibilně reagovat na individuální poptávky, které pokládá většina výrobců za nezajímavé.

Dotýká se vás nějakým způsobem současná politická situace ve světě?

Skupina PaperlinX má význam právě v globálním pojetí. Právě obchodování v oblastech Velké Británie, kontinentální Evropě, Kanadě, Austrálii a Asii diversifikuje rizika lokálních konfliktů. S určitými obavami sledujeme kurzové a surovinové cenové výkyvy, které znesnadňují dlouhodobější strategické plánování. A potvrzujeme ,že pokud mají někteří naši zákazníci z oblasti výrobních podniků své trhy v některých nestabilních zemích, má jejich vývoj obchodu dopad i na naše čísla. Vždy se však snažíme o rozvoj nových aktivit, které případné poklesy kompenzují.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013