Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Naše firmy se v zahraničí umí pohybovat a obstojí ve světové konkurenci
Úvodník

Naše firmy se v zahraničí umí pohybovat a obstojí ve světové konkurenci

Milí čtenáři,

blížící se osmnáctý ročník Exportní ceny, dává napovědět, že se jedná o úspěšný podnik, a je pravdou, že se mezi podnikateli o exportní ceně hodně ví i hovoří. Je mi ctí být její součástí a podílet se na celém procesu až do cílové rovinky.

Při charakteru a velikosti naší země se zdá téměř logické, že zejména B2B trh může jen těžko respektovat hranice státu. Ten, kdo exportuje, má co nabídnout i na dvorku větším než je ten český, a to je velmi dobrá zpráva. Znamená to také, že se naše firmy v zahraničí umí pohybovat a obstojí ve světové konkurenci. Poslední jmenované se týká i obrovského počtu firem subdodavatelských, které možná nemají nutně finální produkt, ale profesionálním přístupem, kvalitou a často i vývojem na něm nemálo participují. Pochopitelně ale zatím nejsou tolik vidět.

Aby byl export v zájmovém hledáčku co nejširšího spektra firem, a to i těch menších, vydáváme v AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků) Manuál řízení exportních rizik pro malé a střední firmy. Vytvořili jsme ucelený cyklus vzdělávacích programů Byznys napříč kulturami a připravujeme první česko-čínský podnikatelský slovník. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR TRADE NEWS se těší mimořádné oblibě a byl v roce 2014 vyhlášen nejlepším českým periodikem v kategorii B2B. To, že AMSP dnes hraje v exportu prim, dokládá i unikátní MEOHUB pro naše exportéry v USA, jenž je jakýmsi inkubátorem pro vstup na nejkonkurenčnější trh světa. Vážíme si i umístění v první evropské desítce organizací z pohledu počtu vyslaných mladých stážistů do zahraničí.

Umím proto ocenit poctivou práci, a to v tomto případě jak na straně organizátorů soutěže, tak samozřejmě na straně oceněných, těší mě, když je korunována úspěchem. Osobně mě potěšilo, že se v popředí zatím posledního žebříčku drží vlajková loď českého průmyslu, tedy strojařina, můj „domovský“ obor. Je to koneckonců oblast, která nese celé zemi prosperitu. Velmi mi však imponovala i například malá firma Oritest z oblasti detekce toxických látek. Vydala se cestou odbornosti a specializace, přičemž právě v nich vidím šanci i budoucnost celé Evropy.

Jsme rádi partnery této prestižní soutěže a přejeme jí i do dalších let spoustu zdaru!

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně AMSP ČR

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013