Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Přehled výsledků 17. ročníku EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT podle kategorií
Aktuality

Přehled výsledků 17. ročníku EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT podle kategorií

Středně velká společnost
1. místo – HIT OFFICE s.r.o.
2. místo – Lifefood Czech Republic s.r.o.
3. místo – BORCAD cz s.r.o.

Malá společnost
1. místo – Uniron s.r.o.
2. místo – ORITEST spol. s r.o.
3. místo – SPED TEMPUS s.r.o.

Exportér teritoria – Afrika
1. místo – Medica Filter, spol. s r.o.

Globální exportér
1. místo – 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Nejúspěšnější klient CzechTrade
1. místo – NATE – nápojová technika a.s.

Rádi bychom tímto poděkovali všem společnostem, které drží tradici a každoročně se do Exportní ceny hlásí.

Celkový počet oslovených firem: 20.000

- počet přihlášených firem celkový počet (včetně těch, kteří nesplňují kritéria soutěže) 112

- celkový počet (jen ti, kteří splňují kritéria soutěže) 100

- celkový počet (jen ti, kteří nesplňují kritéřia soutěže) 11*

- nově přihlášené (ti, kteří splňují kritéria soutěže a nebyli přihlášeni v roce 2013) 44

- znovu přihlášené (ti, kteří splňují kritéri soutěže a byly přihlášeni i v posledních 3 letech) 56

- počet soutěžících v kategorii Středně velká společnost 53

Malá společnost 47
Exportér teritoria - Afrika 30
Globální exportér 100

* v rámci tohoto čísla jsou započteny duplicitní přihlášení, nesprávné pokusy o přihlášení nebo omylem odeslané registrace

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013