Přehled výsledků 17. ročníku EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT podle kategorií
Aktuality

Přehled výsledků 17. ročníku EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT podle kategorií

Středně velká společnost
1. místo – HIT OFFICE s.r.o.
2. místo – Lifefood Czech Republic s.r.o.
3. místo – BORCAD cz s.r.o.

Malá společnost
1. místo – Uniron s.r.o.
2. místo – ORITEST spol. s r.o.
3. místo – SPED TEMPUS s.r.o.

Exportér teritoria – Afrika
1. místo – Medica Filter, spol. s r.o.

Globální exportér
1. místo – 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Nejúspěšnější klient CzechTrade
1. místo – NATE – nápojová technika a.s.

Rádi bychom tímto poděkovali všem společnostem, které drží tradici a každoročně se do Exportní ceny hlásí.

Celkový počet oslovených firem: 20.000

- počet přihlášených firem celkový počet (včetně těch, kteří nesplňují kritéria soutěže) 112

- celkový počet (jen ti, kteří splňují kritéria soutěže) 100

- celkový počet (jen ti, kteří nesplňují kritéřia soutěže) 11*

- nově přihlášené (ti, kteří splňují kritéria soutěže a nebyli přihlášeni v roce 2013) 44

- znovu přihlášené (ti, kteří splňují kritéri soutěže a byly přihlášeni i v posledních 3 letech) 56

- počet soutěžících v kategorii Středně velká společnost 53

Malá společnost 47
Exportér teritoria - Afrika 30
Globální exportér 100

* v rámci tohoto čísla jsou započteny duplicitní přihlášení, nesprávné pokusy o přihlášení nebo omylem odeslané registrace

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013