Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Děkujeme všem našim klientům, kteří nás informují o svých exportních úspěších
Úvodník

Děkujeme všem našim klientům, kteří nás informují o svých exportních úspěších

Těší nás, že exportéři vnímají CzechTrade jako spolehlivého partnera, který jim může nabídnout více než 17leté zkušenosti, znalost zahraničních trhů a dobrou orientaci napříč perspektivními českými obory. Svými službami CzechTrade vychází vstříc především malým a středním podnikům, pro které je připravena celá řada bezplatných služeb a poradenství, na něž navazují specializované a individualizované služby. Největší pomoc exportéři získají díky zahraničním zástupcům, kteří je připraví na vstup na vybrané zahraniční trhy a také podpoří jejich dosavadní exportní aktivity.

Velmi důležitá je pro nás komunikace s exportéry. Organizujeme diskuzní setkání firem v rámci Exportního klubu CzechTrade, exportní konference nebo setkání s našimi odborníky ze zahraničí. Chceme tak vytvořit dostatek příležitostí pro získávání názorů a konstruktivních námětů na činnost a další směrování CzechTrade. Stejně tak vnímáme i názory našich hlavních partnerů, kteří rovněž poskytují služby a informace exportérům, jako je Svaz průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářské komora ČR, exportní aliance a další subjekty. Podpora těchto partnerů a jasné vymezení úlohy CzechTrade v rámci proexportní politiky ČR umožní nejen rozvíjet služby pro exportéry, ale také připravovat nové projekty pro podporu exportu.

Cílem a přáním CzechTrade je, aby agentura byla vnímána jako zkušený a stabilní partner exportérů. Rozvoj činnosti aby probíhal v souladu s požadavky exportérů. To znamená, aby CzechTrade nabízel služby, jaké exportéři potřebují a v teritoriích, kde tuto pomoc očekávají.

Děkujeme všem našim klientům, kteří nás informují o svých exportních úspěších, zrealizovaných za pomoci služeb CzechTrade. Je to pro nás velká motivace do další práce.

Ing. Milan Ráž, ředitel sekce služeb pro exportéry

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013