Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
JAK SE HODNOTÍ SOUTĚŽÍCÍ?
Víte, že…

JAK SE HODNOTÍ SOUTĚŽÍCÍ?

Hodnotícím kritériem exportérů je index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků je určeno pořadí a firmy jsou rozděleny do kategorií.

Pro výpočet se používá vzorec:
Index = [(vývoz 2013/vývoz 2012)-1] * (vývoz 2013/obrat 2013)

Příklad: Objem vývozu firmy za rok 2012 je 10 mil. Kč (b) a za rok 2013 je 12 mil. Kč (a).

Obrat firmy za rok 2013 je 17 mil. Kč (c)
meziroční růst exportu (d) = (a/b) – 1 = 0,2
x… podíl exportu na obratu (e) = a/c = 0,7058
= ... výsledek = d * e = 0,1412

Podíl exportu na obratu je faktorem, který váží růst společnosti podle angažovanosti na exportu a zároveň odstraňuje nerovnosti mezi podniky s menšími a většími obraty.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY K ÚČASTI V SOUTĚŽI?

  • vznik firmy musí být datován před 1. lednem roku 2012
  • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Malá společnost je 50 osob
  • maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii Středně velká společnost je 250 osob
  • obrat firmy pro kategorii Malá společnost je do 300 milionů korun
  • obrat firmy pro kategorii Středně velká společnost je do 1,5 miliardy korun
  • objem exportu v roce 2012 činil minimálně 100.000,-
  • podíl zahraničního kapitálu ve firmě není vyšší než 49 %
  • zúčastněné firmy podpisem přihlášky potvrdí, že nemají významné neuhrazené závazky vůči státu a svým dodavatelůmdo soutěže nebudou zařazeny firmy, které se zabývají vývozem surovin, starožitných předmětů a zbraní

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013