Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Vysoká závislost na trzích Evropské unie je rizikem českého exportu
Podporujeme exportéry

Vysoká závislost na trzích Evropské unie je rizikem českého exportu

Agentura CzechTrade vykázala za rok 2013 zvýšení tržeb za placené služby o 7 % na 26,19 milionu Kč. V rozhovoru pro ČIA to uvedl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal s tím, že během sledovaného období agentura realizovala 1 515 zakázek pro 932 českých firem. V roce 2014 se přitom dle R. Doležala CzechTrade zaměřuje na zjednodušení čerpání služeb prostřednictvím on-line nástrojů a na stabilizaci zahraničních kanceláří. Zároveň s tím se CzechTrade zaměří také na nově otevírané pobočky například v Chile, Kolumbii a Ázerbájdžánu. Na otázky ČIA odpovídal také ředitel sekce služeb pro exportéry agentury CzechTrade Milan Ráž, člen poroty Exportní ceny DHL UNICREDIT.

Jakých výsledků dosáhl CzechTrade v roce 2013? Jaký počet zakázek na své služby jste evidovali v roce 2013? Jaký počet očekáváte, že by to mohl být v roce 2014? V jakých oblastech vidíte největší rizika pro český export, kde naopak spatřujete příležitosti?

Rok 2013 znamenal pro agenturu CzechTrade zvýšený zájem exportérů o služby. Díky tomu vzrostly tržby za placené služby v roce 2013 oproti předešlému roku o sedm procent a dosáhly 26,2 milionu korun při realizaci 1515 zakázek pro 932 českých firem.

Rostoucí důvěry českých podnikatelů ve služby agentury CzechTrade si velmi vážíme. Klademe proto velký důraz na další zkvalitňování služeb, stejně jako reagujeme na poptávku ze strany podnikatelské veřejnosti. V roce 2013 jsme proto zavedli nový systém služeb ve formě zvýhodněných exportních balíčků, které činí služby agentury dostupnější především malým a středním podnikům. Výsledkem je rostoucí spokojenost se službami, kdy exportéři oceňují především příznivější ceny při zachování profesionality, kvality a vysokého standardu. V tomto trendu chceme pokračovat i v roce 2014, kdy se mimo jiné zaměřujeme na zjednodušení čerpání služeb CzechTrade prostřednictvím on-line nástrojů. Důležitým krokem je návrat zahraničních kanceláří zpět pod křídla agentury CzechTrade, proto je naším dalším cílem využití tohoto potenciálu, který nám umožní dále zefektivnit služby a účinněji pomáhat firmám se vstupem na zahraniční trhy.

Jako určité riziko českého exportu vnímáme vysokou závislost na trzích Evropské unie a jistou nedůvěru vůči novým a perspektivně se rozvíjejícím trhům. Příležitosti pak leží především ve využití potenciálu, který představují tato teritoria například v latinskoamerickém nebo asijském regionu. Zde tak leží další z přínosů agentury CzechTrade, kterým je zjednodušení vstupu právě na tyto i když perspektivní, mnohdy však méně známé a specifické trhy.

Jaký počet firem vycestoval do zahraničí s agenturou CzechTrade v roce 2013? Jaký počet společností očekáváte, že by mohlo vycestovat s agenturou CzechTrade do zahraniční celkem za celý rok 2014?

Prezentace českých firem v zahraničí je dalším nástrojem, který zjednodušuje českým firmám vstup na zahraniční trhy a již tradičně českými podnikateli velmi využívaným. V roce 2013 tak CzechTrade realizoval 60 společných účastí na zahraničních veletrzích, kdy možnosti prezentovat se pod vlajkou CzechTrade využilo 424 firem. Za pozitivní považujeme trend rostoucího podílu malých a středních podniků na zahraničních akcích, kterých se v roce 2013 nejvíce konalo v Rusku, Německu, Brazílii a Číně.

Prezentaci českých firem v zahraničí od roku 2013 podporujeme navíc i projektem Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, který je realizován agenturou CzechTrade a financován z evropských fondů. České firmy tak mohou využít dotované účasti na celkem 90 veletrzích. V roce 2013 bylo uskutečněno 14 veletrhů, kterých se zúčastnilo 175 firem. V roce 2014 využilo možnosti se prezentovat na 43 veletrzích 785 účastníků, do konce roku bude zrealizováno ještě dalších 33 veletrhů.

Jak hodnotíte projekt Exportní ceny DHL UniCredit? Jaký má přínos pro české exportéry?

Exportní cena DHL UniCredit je projektem, který podporuje exportní aktivity českých podnikatelů, ale nabízí jim i zviditelnění jejich značky a publicitu. V neposlední řadě umožňuje také srovnání s dalšími exportéry. Exportéři mají i tento rok možnost porovnat své úspěchy v kategoriích Malá společnost a Středně velká společnost, zachována zůstala i kategorie Exportér teritoria, změnil se ovšem způsob jejího hodnocení. Zvoleným teritoriem je pro letošek Afrika. Úplnou novinkou je kategorie Globální exportér, která zvolí českou společnost vyvážející do nejvíce zemí světa.

Celý rozhovor zde.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013