Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Je nutné vytrvat v marketingových a obchodních aktivitách na zahraničních trzích a nenechat se odradit dílčími neúspěchy
Podporujeme exportéry

Je nutné vytrvat v marketingových a obchodních aktivitách na zahraničních trzích a nenechat se odradit dílčími neúspěchy

rozhovor s Ing. Robertem Tomanem, ředitelem KOMPASS Czech Republic

Mezinárodní databáze firem Kompass obsahuje marketingové a produktové informace o více než 4 milionech firem ze 70 zemí. www.kompass.com je ideální platformou pro setkávání exportérů a importérů z celého světa. Exportéři v databázi aktivně hledají nové zákazníky a prezentují své produkty. Importéři používají systém Kompass jako nástroj pro rychlé a efektivní oslovení kvalitních dodavatelů výrobků a služeb. Společnost Kompass je součástí skupiny Natixis.

Jak se Vaší firmě daří v letošním roce 2014, ve srovnání s loňským rokem?

I v letošním roce máme mírný nárůst obratu, což považujeme za úspěch. Poptávka po našich službách je totiž za normálních okolností silnější v období recese, kdy jsou čeští exportéři nuceni hledat nové zahraniční zákazníky. Nyní má většina exportních firem naplněné výrobní kapacity vzhledem k příznivé ekonomické situaci v Německu a dalších evropských zemích.

Firmám registrovaným do projektu EC, které zároveň splní podmínky soutěže, poskytujete certifikát v hodnotě 3.000,- Kč na čerpání vašich služeb. Můžete zmínit některé vaše produkty, které jsou pro Vás nejzajímavější?

Českým exportérům nabízíme řadu služeb:

  • Pomáháme vyhledat a oslovit nové zákazníky v 70 zemích světa.
  • Propagujeme produkty a služby českých exportérů v rámci mezinárodní platformy www.kompass.com, která je zaměřená na propojování B2B firem po celém světě.
  • Pro české exportéry monitorujeme vhodná výběrová řízení firem po celém světě.
  • Exportérům pomáháme i v oblasti nákupu – identifikujeme pro ně vhodné dodavatele ze 70 zemí. Tím jim umožňujeme dosáhnout lepší kvality a konkurenceschopnější ceny jejich vývozních produktů.

Největší zájem je o kontakty na potenciální zákazníky v rámci celé Evropy. Rozhodujícím partnerem pro české exportéry zůstává stále Německo.

Jakým způsobem se na Vaši společnost mohou klienti obrátit, jaký je postup? Kolik máte v současné době klientů?

Klienti se na nás můžou obrátit buď přímo na telefonu 296337333 nebo na e-mailu kompass@kompass.cz. Všem nabízíme i možnost osobního setkání v sídle klienta s naším konzultantem, který na místě představí řešení připravené na míru pro daného exportéra.

V současné době máme jen v České republice 1500 klientů.

Z podhledu vašich firemních zkušeností, v čem české firmy pokulhávají, dělají chyby? (př. horší schopnost zviditelňování se v zahraničí, neschopnost oslovit ty správné klienty…)

Situace se určitě za několik posledních let značně zlepšila. Stále však vidíme u řady firem malou aktivitu na zahraničních trzích a to jak při pasivní prezentaci firmy, tak při aktivním oslovování potenciálních zákazníků. Velkým problémem je nedostatek vhodně vybavených kandidátů na pozice aktivních exportních obchodníků, kteří umí plynně komunikovat alespoň ve dvou cizích jazycích a zároveň mají dostatečné obchodní dovednosti.

V návaznosti na předchozí otázku, co byste exportním firmám poradil?

Dle mého názoru je nutné vytrvat v marketingových a obchodních aktivitách na zahraničních trzích a nenechat se odradit dílčími neúspěchy. Pokud je totiž vyráběný produkt nebo poskytovaná služba kvalitní, vždy se dříve nebo později vhodní zákazníci objeví.

Nejhorší je, pokud se český exportér dostane do situace, kdy dodává pouze pro jednoho nebo dva zahraniční zákazníky a zároveň rezignuje na hledání dalších alternativních klientů. Kdykoliv se pak jeden nebo dokonce oba zahraniční zákazníci rozhodnou spolupráci ukončit, dostane se český dodavatel do obrovských problémů.

Jak probíhá Vaše spolupráce s firmou COFACE, která je zároveň odborným garantem projektu exportní cena DHL Unicredit?

Se společností Coface patříme do stejné nadnárodní skupiny Natixis. Kompass pomáhá českým exportérům vyhledávat vhodné zahraniční partnery. Coface pak pomáhá českým firmám s ošetřením finančních rizik vyplývajících z obchodování se zahraničními partnery, včetně pojištění pohledávek.


Ing. Robert Toman, MBA
ředitel KOMPASS Czech Republic

Vystudoval fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Později získal ještě titul MBA od Sheffield Hallam University (ve spolupráci s ČVUT). V roce 1993 spoluzaložil firmu KOMPASS Czech Republic, kde potom zastával řadu různých pozic. V roce 2000 se stal jednatelem firmy. Od té doby se z české pobočky stalo nejúspěšnější zastoupení mezinárodní skupiny Kompass ve střední a východní Evropě. V roce 2002 provedl úspěšnou restrukturalizaci polské pobočky Kompass. V letech 2005 až 2007 vyvinul Kompass Czech Republic nový modul pro portál www.kompass.com, který od té doby používají všechny pobočky Kompass po celém světě.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013