Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
České firmy poměrně často podceňují vyjednání smluv při exportu do zahraničí, Mgr. Ondřej Peterka
Podporujeme exportéry

České firmy poměrně často podceňují vyjednání smluv při exportu do zahraničí, Mgr. Ondřej Peterka

rozhovor s Mgr. Ondřejem Peterkou, Managing Partnerem a zakladatelem PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

PETERKA & PARTNERS
je moderní, nezávislá advokátní kancelář a jedna z předních právních firem v regionu střední a východní Evropy. Jako jediná česká a i středoevropská advokátní kancelář vybudovala geograficky kompaktní a plně integrovanou regionální infrastrukturu. Prostřednictvím vlastních poboček pokrývá 9 ekonomicky nejvýznamnějších zemí: Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu, Bělorusko a Rusko. Představuje dynamickou alternativu k mezinárodním i čistě lokálním kancelářím, které v tomto teritoriu působí. Díky stabilní infrastruktuře a důsledné aplikaci organizačního konceptu „jedné firmy“ nabízí svým klientům produkt, který je unikátní na českém i středoevropském trhu – integrovaný regionální právní servis:

  • jedna firma obsluhuje klienta v celém regionu
  • jedna kontaktní osoba pro celý region
  • inovativní struktura sazeb zohledňující regionální synergie (jednotné sazby pro celý region, regionální paušály apod.)
  • jednotná metodika práce aplikovatelná v několika zemích (např. v případě nájmů, výběrových řízení apod.)
  • jednotná kvalita služeb
  • jedna smlouva a faktura
  • jeden přehledně strukturovaný výstup shrnující služby v jednotlivých zemích
  • komunikace v jednom jazyce

Svým českým klientům, kteří expandují nebo exportují do zahraničí, nabízí komplexní řešení včetně daňové optimalizace pro region střední a východní Evropy. Prostřednictvím partnerských kanceláří zajistí právní služby téměř ve všech zemích světa.


Na které země se zaměřujete (kolik máte poboček a kde) a čím konkrétně z práva se zabýváte?

PETERKA & PARTNERS zastupuje své klienty v zemích střední a východní Evropy. Ve všech klíčových zemích máme stoprocentně vlastněné pobočky - kromě České republiky působíme na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku. Běžně zajišťujeme právní servis i v dalších zemích střední a východní Evropy a prostřednictvím partnerských kanceláří v podstatě po celém světě.

Pro klienty aktivní ve středoevropském regionu zajišťujeme kompletní právní servis. Naším specifikem je, že nabízíme službu na klíč pro celý region. V praxi to konkrétně znamená, že česká firma, která má aktivity v dalších 10 zemích, může řešit veškeré své právní potřeby z Čech a v češtině, s jedním právníkem, který pak koordinuje celý tým ve všech dalších zemích.

Jak by měl Váš potenciální klient postupovat, pokud potřebuje právní služby například v Rusku. Je možné kontaktovat přímo Vaši pobočku v zahraničí?

Kancelář funguje na principu jedné firmy, takže veškeré informace a procesy jsou sdílené. Stejně tak má kancelář jedno centrum zisku. Každá pobočka funguje jako vstup do firmy a může být kdykoli kontaktována napřímo s žádostí o právní zastoupení v konkrétní zemi a zároveň v celém regionu. České firmy tedy mohou buď kontaktovat přímo naši pobočku v zemi, kde potřebují právní zastoupení, nebo mohou kontaktovat centrálu v Praze.

Registrované firmy, které splní podmínky projektu EC, budete zvát na vaše semináře a setkání. Čím se v letošním roce zabýváte v rámci těchto akcí?

Běžně prezentujeme témata spojená s aktivitami českých firem v zahraničí. Kancelář pořádá řadu akcí věnovaných podnikání v Rusku, Bělorusku, Rumunsku atd., naši přednášející vystupují i na seminářích či konferencích, které pořádají jiné subjekty. Snažíme se upozornit na problematická témata a zároveň ukázat možnosti řešení a nové příležitosti. V současné době většina českých exportérů do Ruska řeší dopad sankcí na jejich podnikání. Připravili jsme seminář, kde informujeme o možnostech exportu zahraničních výrobků do Běloruska, jejich zpracování v Bělorusku a následný legální převoz výrobku do Ruska v rámci Celní unie. Samozřejmě se snažíme pokrýt i témata čistě česká, v první polovině roku jsme pořádali sérii seminářů k problematice nového občanského zákoníku, trestní odpovědnosti právnických osob, pracovně právní tématice a další.

Co byste poradil exportním firmám, na co by si měli při podnikání v cizině dát pozor (např. země, kde dělají české firmy chyby, např. ve smlouvách a jak?

České firmy poměrně často podceňují vyjednání smluv při exportu do zahraničí, kdy v řadě případů vyvážejí pouze na základě objednávek, aniž by řešily případné odkazy na obchodní podmínky, rozhodné právo, soudní příslušnost apod. Při následných problémech se zaplacením či reklamaci zboží jsou pak vystaveni zbytečným rizikům a právní nejistotě. Další problematikou, kterou mají některé české firmy tendenci podceňovat je způsob podnikání v té které zemi v momentě, kdy toto podnikání přesáhne prostý export (registrace poboček, daňové registrace apod.). V neposlední řadě se pak setkáváme s dodatečnými problémy a riziky spojenými s vysíláním zaměstnanců klientů do zahraničí, kdy zejména menší a střední společnosti podceňují „papírování“, což se jim vrací v sankcích ze strany úřadů. Tato zkušenost jde napříč zeměmi, tj. nelze říci, že by čeští exportéři dělali chyby v některé konkrétní zemi.

Mgr. Ondřej Peterka
Managing Partner a zakladatel PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.

Ondřej Peterka je zakladatelem, rozhodujícím společníkem a nejvyšším manažerem skupiny PETERKA & PARTNERS. Je tvůrcem ambiciózní vize regionální východoevropské právní firmy fungující jako alternativa k nadnárodním právnickým gigantům a lokálním advokátním kancelářím a průkopníkem moderního pojetí poskytování právních služeb v regionu střední a východní Evropy vycházejícího z principu jedné firmy založené na plně integrované regionální infrastruktuře. Po strategické stránce řídí poskytování regionálních právních služeb mnoha nadnárodním firmám - světovým lídrům ve svých oborech - a významným českým a dalším východoevropským společnostem. Zastupuje také klienty kanceláře ve Francii. Je absolventem právnických fakult v Praze a Remeši. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013