Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Povaha každého z nás skrývá soutěživost, snahu změřit si síly a vyniknout
Úvodník

Povaha každého z nás skrývá soutěživost, snahu změřit si síly a vyniknout

Vážení čtenáři,

v současné opravdu značně turbulentní době zkoušející sílu mezinárodních vztahů a mezinárodního obchodu hledá česká exportně orientovaná ekonomika další stimuly, jak zvýšit svoji výkonnost. Exportní cena DHL Unicredit, kde je naše společnost COFACE dlouhodobě odborným garantem, je nepochybně jedním z těch správných stimulů, který přichází ve formě prestižního ocenění úspěchů na exportních trzích.

Povaha každého z nás skrývá soutěživost, snahu změřit si síly a vyniknout. Bez soutěží, které na sebe přitahují pozornost, by se ale veřejnost o našich výkonech těžko dozvídala. Podnikatelům úspěchy měří objektivně trh objemem prodejů a mírou zisku. Někdy je ale zapotřebí ocenit a zvýraznit úspěchy, které znamenají prudký rozvoj firmy. Růst exportu je považován za obtížnější cíl než tuzemský prodej kvůli jazykovým bariérám, kulturním odlišnostem či přepravní náročnosti. Proto je dosažení významného nárůstu v exportu, tj. získání nového trhu specificky ocenitelným podnikatelským úspěchem.

Pro malou a otevřenou ekonomiku Česka je export nejdůležitějším přispěvatelem k tvorbě hodnot národního produktu. Exportéři jsou tak dost často zmiňováni v médiích, ale většinou jde o omezené množství velkých firem, které jsou tzv. tradičními vývozci. Nicméně i tyto firmy někdy začínali jako malé a střední firmy, které začaly s novými produkty, uspěly na zahraničních trzích a následně přinesly prudký rozvoj svému okolí.

Cílení soutěže Exportní cena DHL Unicredit na sektor malých a středně velkých firem v České republice zdůrazňuje tedy význam, který tyto firmy mají pro českou ekonomiku. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo se domnívá, že dosahuje úspěchů v exportu a má zájem se touto formou zviditelnit. Těším se na vítěze letošního ročníku.

Martin Růžička
Country Manager Coface

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013