Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Klientům naslouchejte
Ptáme se

Klientům naslouchejte

Otevřená komunikace s klienty pomáhá budovat vzájemnou důvěru, díky níž se daří spolupracovat na dalších projektech, říká Petr Zamouřil, spolumajitel firmy HC electronics.

Co si myslíte, že je pro společnost třeba, aby se stala úspěšným exportérem?

Co nejvíce prodávat v zahraničí. Tak jednoduché to samozřejmě není. Na tuto otázku asi ani neexistuje jednoduchá odpověď. Některá pravidla jsou možná obecně platná, jako například dobrá jazyková vybavenost, jiná budou záležet na oboru, ve kterém společnost podniká, nebo na teritoriu, kam svůj export směřuje. Nám se mimo jiné vyplatilo umění naslouchat a otevřená komunikace se zákazníky. Naslouchání našim zákazníkům a zjišťování jejich současných i budoucích potřeb nám pomáhalo při výběru nových výrobních zařízení a technologií. Otevřená komunikace pak vybudovala vzájemnou důvěru, díky které se spolupráce postupně rozšiřovala o nové, větší projekty. Od našich zákazníků také víme, že kromě kvality je pro ně důležitá pružnost.

S jakými problémy jste se při jednání se zahraničními partnery setkali?

Máme asi štěstí, ale žádné závažné problémy při jednání se zahraničními zákazníky nevznikly. S mnoha udržujeme přátelské kontakty, které přesahují rámec obchodní spolupráce a všechna jednání probíhají v příjemné atmosféře. Jen na začátku spolupráce s některými zahraničními zákazníky bylo nutné překonat jejich prvotní nedůvěru ve schopnosti české firmy.

Jak se Vám podařilo se s jejich nedůvěrou vypořádat?

Ve většině případů stačila první prohlídka našich výrobních zařízení a seznámení s technologiemi, které používáme. Ostatní se nám podařilo přesvědčit poté, co obdrželi první objednané výrobky.

Jaká teritoria jsou pro Vás z pohledu vývozce nejdůležitější?

Protože nabízíme především výrobní služby v elektronice, máme nejvíce zákazníků v západní Evropě a v Čechách. Pro další obor naší činnosti, tedy pro vývoj a výrobu krystalových oscilátorů ale máme zákazníky po celém světě, například i na Tasmánii.

Loni Vaše společnost uspěla v soutěži Exportní cena DHL UNICREDIT. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Například potvrzení, že jsme se před více než dvaceti lety vydali správnou cestou a zatím jsme na každém rozcestí vybrali ten správný směr. Znamená to určitě také, že máme skvělé zaměstnance. Vážíme si našeho ocenění a přejeme všem vývozcům, aby se jim dařilo. Děkujeme také partnerům ceny za podporu exportérů.

Celý rozhovor naleznete na stránkách Franchising.cz.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013