Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
L. Drnec: Cesta k dlouhodobému úspěchu vede přes export
Podporujeme exportéry

L. Drnec: Cesta k dlouhodobému úspěchu vede přes export

Marketingový ředitel DHL Express Luděk Drnec očekává, že čeští vývozci budou stále více hledět mimo svá tradiční evropská teritoria a budou hledat nová a méně tradiční odbytiště. L. Drnec to uvedl v rozhovoru pro ČIA s tím, že více než dvouciferný růst českého exportu svědčí především o zvyšující se schopnosti vývozců uspět na zahraničních trzích. Zásilky operované logistickou společností DHL Express jsou pak prakticky výhradně mezinárodního charakteru. Podíl vnitrostátních zakázek tvoří řádově 1 až 2 procenta. L. Drnec je mimo jiné také zakladatelem a členem poroty Exportní ceny DHL UNICREDIT. Mediálním partnerem akce je i Česká informační agentura (ČIA).

Jakých hospodářských výsledků dosáhla společnost DHL Express CZ v roce 2013 (1Q 2014)? Co ovlivnilo vaše hospodaření nejvíce? Jaké výsledky očekáváte v roce 2014? V jakých oblastech spatřujete v roce 2014 největší rizika?

Naše společnost nezveřejňuje svoje finanční výsledky na úrovni jednotlivých zemí, pouze globálně pro celou divizi Express a pak pro celou mateřskou korporaci DP DHL. Ty obě překročily v roce 2013 plánovanou EBITu i obrat a ve stejném trendu pokračujeme i na začátku roku letošního. Pokud jde o Českou republiku tak naše operační marže rostla vloni více než 20% a to zejména díky rovněž dvouciferným nárůstům obratu i přepravovaných objemů. V letošním roce se nám prozatím daří v podobném růstu pokračovat a to jak díky některým novým velkým distribucím, tak zejména prostřednictvím růstu objemů od malých a středních firem. Toto je zvlášť potěšující, protože na tyto firmy zaměřujeme hodně obchodních aktivit a považujeme je za hlavní zdroj růstu do budoucna. V letošním roce nevidím žádné opravdu velké riziko a věřím, že nás čeká velmi úspěšná sezóna.

Jaká úsporná opatření jste zavedli během roku 2013? Jaký finanční objem se vám podařilo díky snižování nákladů ušetřit? Které další kroky směřující k nižším nákladům plánuje DHL Express CZ na rok 2014?

Vzhledem k tomu, že naše firma provedla mezi roky 2009 a 2012 několik významných reorganizací a zaměřili jsme se i na redukci externích nákladů, nemyslím, že by v roce 2013 byla nějaká oblast, která by nákladově byla odlišná od těch ostatních. Domnívám se, že firma je kapacitně i nákladově víceméně optimalizována a hlavním zdrojem úspory nákladů jsou tak spíše úspory plynoucí z rostoucích objemů a snižování nákladů na přepravovanou jednotku. Ani v roce letošním neplánujeme zásadní skokové redukce nákladů, firma roste objemově i obratově, takže žádná dramatická opatření v nákladech nevidím jako nutná.

DHL Express pořádá mimo jiné také Exportní cenu DHL UNICREDIT, která uděluje prestižní ocenění malým a středně velkým českým firmám. Jakým způsobem hodnotíte přínos této akce pro český zahraniční obchod? V čem by mohl být letošní ročník výjimečný? Jaké novinky chystáte v soutěži pro nadcházející roky?

Přínos pro český zahraniční obchod si kvantitativně netroufám odhadnout, ale jsem si jist, že je pozitivní. Spolu s našimi partnery již 17 let pracujeme na tom, abychom zviditelnili exportní úspěchy malých a středních firem a ukázali, že cesta k dlouhodobému úspěchu vede právě přes export. Věřím, že se nám to daří a že letos uslyšíme zase řadu nových exportních příběhů. Hlavní letošní novinkou je zavedení speciální ceny pro nejglobálnějšího exportéra, tedy firmu, která vyvezla do nejvíce zemí v roce 2013. Exportním teritoriem je pak Afrika, což bude jistě také zajímavá výzva pro exportéry.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013