Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány
Aktuality

Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány

X. NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ EXPORTÉRŮ

Jak podpoří stát český export? Jakým způsobem budou česká ministerstva uplatňovat ekonomickou diplomacii v zahraničním obchodě? Nebo jak lze pomoci podnikům, které těžce shánějí kvalitní a technicky vyškolené zaměstnance? Nejen na tyto otázky dostali odpovědi účastníci tradičního neformálního setkání exportérů, které se konalo v souvislosti s probíhající soutěží již sedmnáctého ročníku Exportní ceny DHL a UniCredit. Takto „neformálně“ se čeští exportéři sešli už podesáté, tentokrát v příjemných prostorách Braunova domu na pražském Karlově náměstí, kde sídlí advokátní společnost Peterka & Partners, jeden z partnerů soutěže.

Během semináře vystoupili především zástupci státního sektoru, kteří představili strategie, kterými chce současná vláda podpořit tuzemský export. „Tato vláda se vrátila do hlavního proudu evropské integrace. Zavedení jednotné měny euro je jasnou vizí vlády,“ uvedl Milan Smutný, ředitel odboru komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu. Dodal, že samotné zavedení eura se odehraje nejspíše až za příští vlády. Přijetí unijní měny je totiž spojeno s četnými přípravnými procesy. Podle údajů MPO směřuje 81 procent českého exportu do Evropské unie. Nedá se prý ale spoléhat na to, že toto číslo příliš poroste. Podle Smutného jsou pro exportéry nové šance naopak vně unie.

Současná exportní strategie ČR platná pro roky 2012 až 2020 se podle údajů MPO daří naplňovat, objem obchodu s tzv. zájmovými zeměmi (25 vybraných států) roste a s tzv. prioritními zeměmi (12 vybraných států) zůstává stejný, ale ministerstvo doufá, že se ho podaří navýšit. MPO zároveň chce exportní strategii aktualizovat i z toho důvodu, že mezi prioritními zeměmi, na které se má český export soustředit, je Rusko, Ukrajina a Irák, kde situaci komplikuje současná nejistá bezpečnostní situace spojená s ozbrojenými konflikty. „Musíme na to aktuálně reagovat,“ uvedl Milan Smutný. Z jeho slov vyplynulo, že by MPO rádo prohloubilo spolupráci s některými asijskými zeměmi, například s Vietnamem, Čínou nebo Jižní Koreou.

Milan Smutný dále uvedl, že MPO intenzivně pracuje na strategii, jak obnovit polytechnické vzdělávání od základní školy, neboť kvalitních technicky vybavených pracovníků pro průmysl je v ČR nedostatek. Chybí jich desítky tisíc. „Všichni to cítí jako zásadní téma,“ uvedl Milan Smutný, podle něhož je zvýšení počtu takových zaměstnanců nutností i kvůli zahraničním investorům, kteří plánují na českém území zřizovat své závody. Svaz průmyslu a dopravy i proto vyhlásí rok 2015 ve spolupráci s ministerstvem školství za „Rok průmyslu a technického vzdělávání“. Iniciativa má přesvědčit rodiče i děti, že práce v průmyslu není „špinavá“, ale naopak jde v současnosti o atraktivní možnost uplatnění.

Současná vláda podle Milana Smutného sjednotí ekonomickou diplomacii, jelikož Ministerstvo průmyslu a obchodu stejně jako Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) jsou v současnosti pod vedením ministrů z ČSSD. „Je absolutně nutné co nejrychleji využít synergického efektu, sdílet společnou síť, nominovat zástupce jedna ku jedné,“ uvedl Milan Smutný. Plán je takový, že vznikne koordinovaná struktura, v níž budou mít jasně vytyčené úkoly MPO, MZV, agentura CzechTrade, Česká investiční pojišťovna i EGAP. MPO by mělo určovat obchodní politiku, MZV fungovat jako koordinátor vnějších obchodních vztahů, CzechTrade zajišťovat implementaci přijatých strategií a ČEP a EGAP se starat o financování, respektive pojištění českých exportních aktivit.

Agentura CzechTrade se bude podle současných plánů dominantně zaměřovat právě na podporu českého exportu,“ uvedl Milan Ráž pověřený vedením agentury. Cíl je, aby se českým exportérům dostalo podpory ve všech zemích světa. V přibližně 60 státech, kde ještě CzechTrade nemá své kanceláře, by měli fungovat jako kontaktní pracovníci zaměstnanci MZV. Nově chce agentura otevřít své kanceláře v Kolumbii, Chile a Ázerbájdžánu. Naopak by mohla utlumit činnost některé z 24 kanceláří v Evropě.

Agentura CzechTrade nedávno podepsala smlouvu v čínském městě Suzhou, které se chce specializovat na nanotechnologický průmysl. České firmy, jež se na tomto poli pohybují, mohou nyní při nabízení svých projektů využít i služeb kanceláře, kterou CzechTrade dostal v Suzhou k dispozici. Výhodou pro české firmy mohou být tak investiční pobídky místní vlády, které jim může CzechTrade zprostředkovat.

Ze strany Číny existuje podle Milana Ráže v současnosti velký zájem o spolupráci v oblasti civilního letectví, protože země otevírá svůj vzdušný prostor pro soukromé lety. Nedávno ČR navštívila 70členná čínská delegace z provincie Sečuán, která byla s nabídkou českých firem velmi spokojená, a rýsuje se zde slibný prostor pro spolupráci.

Jako úspěšný exportér vystoupil také František Kudela, předseda představenstva Chropyňské strojírny, která loni zvítězila v soutěžní kategorii „Středně velká společnost“ a „Exportér teritoria“ zaměřené na země visegrádské čtyřky. Právě úspěšná Chropyňská strojírna po založení poboček na Slovensku, v Rumunsku a v Rusku v současnosti expanduje do Číny, kde chce vybudovat s místní firmou společný závod, který bude dodávat díly pro automobilky působící na čínském trhu.

I v letošním roce mohou střední a malé společnosti zapojené do soutěže změřit své síly i v kategorii „Exportér teritoria“, letos zaměřené na Afriku. Právě o africkém kontinentu se v současnosti mluví jako o lákavé exportní výzvě – už jen z důvodu rychlého hospodářského růstu některých zdejších států a menší konkurenci. Jak uvedl Ivan Jukl, vrchní ředitel ekonomické sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR, sedm z deseti hospodářsky nejrychleji rostoucích zemí pochází právě z Afriky.

Poptávka v Africe roste podle Ivana Jukla prakticky ve všech oblastech a z hlediska exportu je důležité „nenechat si ujet vlak“, jako se to ČR stalo do jisté míry v 90. letech v případě jihovýchodní Asie. Z hlediska exportu mohou být v Africe velmi lákavé země, které výrazně bohatnou z těžby dvou tří surovin – především ropy. Tyto státy chtějí diverzifikovat svou ekonomiku a jsou dostatečně bohaté na to, aby si k tomu nakoupily prostředky. Takovými státy jsou například Gabon nebo Rovníková Guinea.

Z následné diskuze jednoznačně vyplynulo, že mezi exportéry, kteří mají s Afrikou zkušenosti nebo teprve uvažují, zda sem své zboží zkusí vyvážet, je jasně patrný zájem o kontakty na zprostředkovatele a rady, jak v africkém prostředí obchodovat. Zřetelně mezi nimi panuje přesvědčení, že se jedná o složitý trh, na který není radno se bez dostatečné přípravy vydávat.

Čest názvu „neformální setkání“ dělal i fakt, že mezi exportéry bylo možné zaslechnout rozhovory, které by se dost možná jindy neodehrály. Třeba když dva pánové zjistili, že mají společnou vášeň pro automobilové veterány. Stačila chvíle a už začali domlouvat, kdo koho navštíví, aby si prohlédli své sbírky, a jak společně vymyslí trasu pro veteránskou rallye.

Význam osobních setkání a vzájemných kontaktů dobře ilustruje i odpověď jednoho z exportérů na dotaz, zda se řídí podle ekonomických analýz a výhledů, které se objevují v médiích. „Dáme spíš na informace, které si řekneme mezi sebou. Když váhám, jestli je vhodná situace pro nějaké rozhodnutí, tak obvolám pár kolegů a zeptám se, jak to vidí,“ odpověděl podnikatel za souhlasného přikyvování hloučku ostatních. „Občas je legrační si ekonomické komentáře a výhledové analýzy schovávat a třeba za půl roku se k nim vrátit. Jednu dobu jsem se opravdu hodně bavil tím, jak se předpovědi absolutně nevyplňovaly,“ dodal další.

Článek naleznete také zde.

Autor: Svět Průmyslu
Foto: Stanislav Černoch

minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány minigalerie k článku Exportéři se neformálně sešli už podesáté. Řešili státní podporu i veterány

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013