Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Jediná cesta dál je hledat nová odbytiště
Úvodník

Jediná cesta dál je hledat nová odbytiště

Vážené dámy, vážení pánové,

konflikt na východě Ukrajiny stále eskaluje a jeho konec je prozatím v nedohlednu. Jsme svědky stále širších sankcí vůči Rusku a také odvetných opatření, která omezují vzájemný obchod. To vše pochopitelně pocítí i české firmy, které v objemu exportu do východní Evropy v posledních letech trhaly rekordy. Z této situace vede jen jediná cesta, dál hledat nová odbytiště, diverzifikovat export a čekat, až se situace na východě zklidní.

To je také důvod, proč se letošní Exportní cena DHL UniCredit zaměřuje právě na Afriku. Snaha proniknout na zdejší trhy je pokračováním snahy českých exportérů snížit závislost na vývozech do zemí Evropské unie.

Podíl vývozů na černý kontinent je dosud nízký, okolo 1 %, nicméně stále roste vzájemná obchodní spolupráce Evropy a Afriky, která má v současnosti značný potenciál. Je tu obrovská poptávka po spotřebním zboží, strojírenských výrobcích, mikropůjčkách či investicích do infrastruktury. Na oplátku mohou africké země nabídnout třeba paliva a nerostné suroviny, která zase nezbytně potřebuje Evropa.

Celkově platí, že vyhlídky českých exportérů jsou přes neklid na východních trzích relativně dobré. Objem exportu podle posledních dat ČSÚ meziročně vzrostl o 11,8 %. Česká i evropská ekonomika jsou v relativně dobré kondici, růst HDP České republiky atakuje hranici 3 %, ekonomika EU poroste zhruba polovičním tempem.

Pozitivní výhlídky signalizuje též zvýšený zájem o firemní úvěry. Firmy se vrací k odloženým investičním záměrům z období recese a mají apetit pouštět se do nových projektů a nájezdů na nové trhy. Věřím, že letošní Exportní cena opět představí ty nejschopnější české exportéry, kteří ukazují cestu ostatním.

Tomáš Hron
ředitel Global Transaction Banking
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013