Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Aktuality

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

  • Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2012 musel být minimálně 100 tisíc korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2012.Nejúspěšnější klient CzechTrade.

  • Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2012 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2012.

  • Globální exportér – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností, kde podíl zahraničního vlastníka nepřesáhnul 49%. Hodnotí se počet států, do kterých společnost exportuje. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v roce 2013 činit minimálně 100 tisíc korun. Za stát se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.

  • Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do teritoria dynamiku růstu. Letošním soutěžním teritoriem byla zvolena Afrika.

  • Nejúspěšnější klient Czech Trade

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013