Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
To má být ta změna k lepšímu?
Podporujeme exportéry

To má být ta změna k lepšímu?

Minulé století přineslo řadu válek a konfliktů. Přesto se vždy našly firmy a obchodníci a to většinou z oblasti zbrojařského průmyslu, kterým přinesly obrovské zisky. V současnosti jsme svědky krize na Ukrajině, která může přerůst ve válku, kterou by si žádný tuzemský i světový exportér nepřál. České firmy na ni zcela určitě vydělávat nebudou. Pojišťování exportu do této země zastavil jak český EGAP, tak všechny přední světové úvěrové pojišťovny. Export na Ukrajinu loni činil 5 % z celkového objemu pojištěného českého exportu.

Je určitým paradoxem, že většina uvolněných finančních prostředků nyní míří na ruský trh, kterého se zatím omezení mezinárodního obchodu nijak citelně nedotklo. To ale může být jen dočasný stav, pokud bude krize na východě pokračovat, nelze vyloučit ekonomické sankce vůči Rusku. Zároveň nelze v krajní variantě vyloučit znárodnění zahraničních investic v Rusku, nebylo by to v této zemi poprvé. Podnikatelé i banky musí s těmito krizovými variantami ve svých úvahách počítat.

Pro české firmy to znamená, že podruhé během několika let budou poněkud měnit kurz. Po letech spokojeného obchodování převážně v rámci eurozóny přišla krize, snaha diverzifikovat export a návrat na tradiční východní trhy. V současné konstelaci je východ jen pro otrlé povahy a řada firem se opět bude poohlížet jinde. Letos se tedy v rámci DHL UniCredit exportní ceny podíváme na daleký jih, do Afriky.

To má být ta změna k lepšímu? Raději budeme obchodovat s Ukrajinou, řeknou si možná někteří. Skutečně, rizika typická pro africký kontinent v podobě válek, zestátnění společností nebo všudypřítomné korupce zůstávají značná a je třeba s nimi při investicích počítat. Ale pojďme se podívat i na druhou stranu mince.

Jde o trh, který je sice roztříštěný, ale jako celek generuje kolem 2 bilionů dolarů HDP. V polovině zemí kontinentu je menší korupce než ve státech východní Evropy. Ve třetině z nich jsou lepší podmínky pro podnikání než v Brazílii nebo Indii. Žije tu 300 milionů příslušníků střední třídy se zajímavou kupní silou. V regionu je obrovská poptávka po spotřebním zboží, strojích pro zemědělství i průmysl, rozvoji infrastruktury, ale třeba i mikropůjčkách, to vše české firmy umí nabídnout.

Stejně palčivá je poptávka v Evropě po palivech a nerostných surovinách, které může na oplátku nabídnout zase Afrika. Prostor pro obchodní spolupráci je tedy veliký.

Češi zatím byli v objevování Afriky spíše zdrženliví, své ekonomické zastoupení na kontinentu spíše omezují, ale první vlaštovky se na jih zase vrací, zejména z odvětví, kde jsou Češi tradičně silní.

Například v loňském roce jsme financovali dodávku pivovaru na klíč v hodnotě 600 milionů korun. Klientovi, společnosti DIO Hradec Králové, který si k zakázce přizval další úspěšnou východočeskou firmu, ZVU Potez, jsme poskytli financování výroby v hodnotě 6,3 milionu EUR, zároveň jsme vystavili dvě bankovní garance. Transakce proběhla s částečnou podporou EGAP. Na straně druhé byl jeden z největších afrických investorů v pivovarnictví. Na financování a zajištění plateb se podílela také etiopská banka.

Jde jen o malou ukázku, že české banky mají zkušené bankéře i dostatečné prostředky, aby mohly financovat také zakázky v exotických teritoriích. Stačí mít dobře promyšlený obchodní záměr a samozřejmě zákazníka, který má zájem o české výrobky a služby.

Takže kdo bude další?

Mgr. TOMÁŠ HRON
ředitel Global Transaction Banking
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013