Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY
Aktuality

17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY

ČESKÝ EXPORT V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ

15. května byl zahájen 17. ročník Exportní ceny. Jako každoročně mají exportéři možnost porovnat své úspěchy v kategoriích Malá společnost a Středně velká společnost. V kategorii Exportér teritoria letos padla volba na Afriku. Úplnou novinkou projektu je kategorie Globální exportér, která zvolí českou společnost vyvážející do nejvíce zemí světa. 

Od této chvíle se již zájemci mohou do projektu přihlašovat.
Přihlášku naleznete pod tímto odkazem.
Uzávěrka přihlášek je 13.10. 2014 ve 12:00.

Proč jsme letos zvolili Afriku?

Volbu vysvětluje Milan Ráž, který je pověřen řízením agentury CzechTrade: „Letošní teritoriální zaměření Exportní ceny na Afriku je do určité míry výzvou pro české exportéry. Africké země totiž zatím stále znamenají pro české firmy bariéru, kterou je potřeba překonat, podpořit vedle subdodávek i samotný vývoz zboží a služeb, a svézt se tak na vlně ekonomického růstu vybraných afrických zemí. Nicméně vzestup Afriky, jak je mnohdy uváděno, je možná trochu přehnaný. Někdy se dokonce mluví o tom, že je médii uměle vytvořený. V Africe je totiž stále mnoho politicky a ekonomicky nestabilních států a pouze země s velkými vývozy přírodních zdrojů dosahují zajímavého ekonomického růstu. Ačkoliv export ČR do afrických zemí roste, je třeba ho výrazně podpořit společnými projekty i individuální asistencí v místě. I proto zde má Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechTrade již tři zastoupení - v Egyptě, JAR a Maroku a otevření čtvrtého se připravuje v Keni. Černý kontinent je zajímavý pro firmy, které mají zkušenosti a vědí přesně, které země si vybrat. Říká se, že kdo chce zvládnout Afriku, musí znát zákazníky, ne jen trh.“

České firmy jsou podruhé během několika let nucené poohlížet se po nových trzích. Západní trhy sice zůstávají klíčové pro většinu českých exportérů, ale ty jsou obvykle vysoce konkurenční a zasycené, východní trhy zas ohrožuje konflikt na Ukrajině. Řada podnikatelů proto vidí nové příležitosti na jihu. Často tam nachází menší korupci než ve východní Evropě, velkou poptávku po spotřebním zboží a stejně velkou nabídku surovin, které zas potřebuje Evropa. České banky jsou schopné financovat i export do vzdálených, exotických oblastí, stačí mít dobře promyšlený obchodní záměr a samozřejmě zákazníka,“ říká Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking UniCredit Bank.

Podíl 50 největších vývozců představuje přibližně jednu třetinu českého vývozu. Dvě třetiny tvoří masa těch menších. Menší společnosti mají vždy horší přístup na zahraniční trhy, a proto si zasluhují větší podporu. Proto apelujeme na menší firmy, aby se zapojily do tohoto projektu. Je nutné, aby do proexportní politiky byly zapojeny i samotné české firmy. Zmapování aktivit firem po světě může vzájemně propojit samotné podnikatele, každý nový kontakt může mít svou cenu. Soutěž exportních firem je jedním z pilířů celkové exportní podpory českých vývozců," konstatuje Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG Morison.

Kritéria soutěže:

Do EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2012 a rok 2013) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit proběhne 27. listopadu 2014 v panoramatickém sále ZOOM v Kongresovém paláci v Praze pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY minigalerie k článku 17. ROČNÍK EXPORTNÍ CENY VYHLÁŠEN - STATISTICKÉ ÚDAJE PŘILOŽENY

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013