Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Představení čestných hostů IX.NEFORMÁLNÍHO SETKÁNÍ
Představujeme čestné hosty setkání

Představení čestných hostů IX.NEFORMÁLNÍHO SETKÁNÍ

Představení čestných hostů IX.NEFORMÁLNÍHO SETKÁNÍ pod názvem EXPORTNÍ PODMÍNKY PRO ČESKÉ EXPORTÉRY V KONTEXTU DOMÁCÍHO A ZAHARNIČNÍHO TRHU


Ing. Jiří Rusnok

Člen bankovní rady ČNB, bývalý předseda vlády ČR, bývalý ministr financí (nestr.), ekonom. Absolvent Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Následně referent ve Státní plánovací komisi či vedoucí oddělení sociální strategie na ministerstvu pro strategické plánování. V letech 1992–1998 poradcem a vedoucím sociálně-ekonomického oddělení ČMKOS. V roce 1998 vstoupil do ČSSD. Téhož roku byl jmenován náměstkem ministra financí. V letech 2001–2002 ministr financí ČR. V roce 2002 zvolen poslancem Parlamentu ČR a jmenován ministrem průmyslu a obchodu, z kterého byl o rok později odvolán, načež rezignoval na poslanecký mandát. V dalších letech se zaměřil na práci v soukromém sektoru, a to jako poradce Výkonné rady ING pro ČR a SR, od roku 2006 je předsedou dozorčí rady ING Penzijního fondu. V letech 2005–2012 byl prezidentem Asociace penzijních fondů. Od roku 2010 pak členem NERV. V roce 2010 vystoupil z ČSSD. V červnu 2013 byl prezidentem Zemanem jmenován premiérem ČR, jímž byl do ledna 2014. Následně byl jmenován členem bankovní rady ČNB.


Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda vědeckopedagogické rady Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Je specialistou na finanční trhy, podnikové finance a bankovnictví. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze a svá pokročilá studia završil na London School of Economics (1990-91). Od roku 1997 je profesorem bankovnictví a firemních financí Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1993-2010 jako ředitel pomohl vybudovat přední české universitní pracoviště - Institut ekonomických studií FSV UK. Ten je dle žebříčku Hospodářských novin nejlepším vysokoškolským pracovištěm v oblasti výuky ekonomie a financí a souvisejícího výzkumu. Abstraktně-logické pojetí výuky vedoucí k samostatnému řešení problémů je společně s vysokým podílem výuky v angličtině a povinným studiem v zahraničí velice příznivě přijímáno hospodářskou praxí. Řada multinacionálních společností proto zřídila na IES svá profesorská Chairs, což je v českém universitním prostředí jev zcela unikátní.

Publikoval doma i v zahraničí přes 150 publikací, které jsou hojně citovány - mezi 1230 českými ekonomy bývá řazen mezi pět nejcitovanějších autorů. Současně je předsedou představenstva poradenské firmy EEIP,a.s., která je kooperačním partnerem mnoha evropských bank v oblasti investičního bankovnictví i konzultačních společností (McKinsey & Company) v České republice. V letech 2002-2008 působil jako místopředseda dozorčí rady ve společnosti Východočeská plynárenská, a.s., dále jako člen dozorčí rady v Západočeské plynárenské, a.s. a Severomoravské plynárenské, poté od roku 2009 nejprve jako předseda dozorčí rady ČSA a od roku 2011 ve společnosti Český Aeroholding,a.s. Současně je předsedou Národního výboru Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC CR).

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013