Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Musíme posílit konkurenceschopnost státu
Rady pro exportéry

Musíme posílit konkurenceschopnost státu

Dne 26. března 2014 se na půdě Mezinárodní obchodní komory v Praze konala beseda na téma: exportní podmínky pro české exportéry v kontextu tuzemského a zahraničního trhu. O meritu věci přišli diskutovat Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., a Ing. Jiří Rusnok. Na tři desítky českých exportérů vyposlechlo z úst dvou známých odborníků komentáře názory i úsudky o globálních a regionálních faktorech ovlivňujících soudobý český vývoz.

V úvodu se M. Mejstřík dotkl současných proměn různých institucí kapitalismu (Evropa, Čína, Spojené státy…). Proti sobě dnes stojí dva ekonomické kontrasty: rychlejší růst mladých, méně rozvinutých zemí (BRICS, SAE, MINT aj.) oproti pomalejšímu vývoji vyspělých států USA, Japonsku a EU. Nerovnováhy, vznikající z důvodu různých typů rozvoje ekonomik, hodnot a kultur společností, jsou zřetelně vidět.

V prvé řadě jde o neskutečné výkyvy HDP, kde nejslabší je dvourychlostní Evropa. Zaujme i vývoj zpomalujícího uskupení zemí BRICS, zvláště v Brazílii či Indii, Rusko je teď velkou neznámou, Čína stále solitér. Právě tento asijský tygr už zřejmě „dohnal“ Japonsko ve velikosti HDP a láká ho pozice největší světové ekonomiky. Kromě toho Čína odběrem potravin z Afriky probudila zájem o černý kontinent. Zejména jeho subsaharská část nabízí totálně nenasycené trhy. Markantní je i vývoj Spojených států: oživuje se průmysl, klesá deficit země. Příkladem je těžba břidlicového plynu, pomáhající k energetické soběstačnosti státu, který tím omezuje angažuje ve vojenských misích. Vývozní politikou se USA z importéra mění na exportéra, zdůraznil J. Rusnok.

Na druhou stranu „energetický“ export Spojených států navýšil ceny elektřiny v EU. Pro ni to značí vážnou konkurenční újmu. Navíc trh EU, stejně jako globální, je nehomogenní, segmentován silnou regulací služeb. Danou skutečnost M. Mejstřík podtrhnul hlubokým deficitem EU v oboru solárních panelů, obchodní přebytek sice vykazují větrné elektrárny, přesto Evropa ztrácí. Proto se určité řešení čekalo od ekologického balíčku EU. Ten ale letos v lednu přinesl rozčarování. Koncentruje se na emise CO2 do konce roku 2030, a kdo dosáhne cílů skrze OZE a kdo třeba skrze jádro, bude víceméně každého věc. Do budoucna podle J. Rusnoka balíček tvoří největší hrozbu pro EU.

A dopad na ČR? Očima M. Mejstříka musíme zafixovat dynamickou konkurenceschopnost státu, vytvořit podmínky a služby, které české exportéry posunou výše v hodnotových řetězcích výroby. Nejen vyvíjet, ale i prodávat. V cizině nabízíme málo, nedostatečně oslovujeme trh. Automobilová výroba se od nás nenápadně přesouvá ven (třeba Španělsko).

Se zvýšením konkurenceschopnosti státu souhlasí také J. Rusnok. Více tlačit na příslušné instituce, aby řádně vykonávaly svou činnost, i když dílčím způsobem. Důležitým znakem globalizace přitom je, že podniky rozkládají své produkční procesy do různých obchodních jednotek, které následně rozmisťují po světě tak, aby dosáhly maximální efektivity a zvětšily rozsah pokrytí nových trhů. Čím větší diverzifikace, tím lepší.

Akce proběhla v rámci semináře Exportní ceny DHL Unicredit. Také letos se chystá již 17. ročník tohoto klání malých a středních exportních firem v ČR. Ke spuštění soutěže má dojít 15. května 2014.

Autor: Bohumír Kotora

Prezentace

minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu minigalerie k článku Musíme posílit konkurenceschopnost státu

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013