Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Naším cílem  je rozšíření komunity exportních firem
Úvodník

Naším cílem je rozšíření komunity exportních firem

Vážení čtenáři,

jsem hrdá na to, že tradice Exportní ceny stále úspěšně pokračuje a brzy zahájíme již 17. ročník projektu. Snažíme se neustále představovat zajímavé a pozitivní podnikatelské příběhy a přínášet nové pohledy do ekonomiky a osobní zkušenosti lídrů firem. Naším cílem a snahou do budoucna je také rozšíření komunity exportních firem. Proto chceme otevřít naše setkání i pro firmy, které se, ač nesplňují kritéria přihlášení do soutěže (velikost firmy, obratu apod.), mohou obohatit o nové poznatky a zároveň přinést nové inspirace a myšlenky pro ostatní členy. Do projektu oslovujeme firmy na základě doporučení partnerů, zároveň se snažíme společnosti aktivně vyhledávat pomocí mediální analýzy a nově se zameřujeme také na B2C společnosti obchodující na elektronické bázi. Z tohoto důvodu jsme se v březnu zúčastnili konference Think Export with Google pod záštitou společnosti Google, kde jsme navazovali nové kontakty a představovali soutěž novým firmám.

Helena Kohoutová
ředitelka Agentury Helas, s.r.o.
pořadatelka a porotkyně Exportní ceny DHL UniCredit

 

 

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013