Naším cílem  je rozšíření komunity exportních firem
Úvodník

Naším cílem je rozšíření komunity exportních firem

Vážení čtenáři,

jsem hrdá na to, že tradice Exportní ceny stále úspěšně pokračuje a brzy zahájíme již 17. ročník projektu. Snažíme se neustále představovat zajímavé a pozitivní podnikatelské příběhy a přínášet nové pohledy do ekonomiky a osobní zkušenosti lídrů firem. Naším cílem a snahou do budoucna je také rozšíření komunity exportních firem. Proto chceme otevřít naše setkání i pro firmy, které se, ač nesplňují kritéria přihlášení do soutěže (velikost firmy, obratu apod.), mohou obohatit o nové poznatky a zároveň přinést nové inspirace a myšlenky pro ostatní členy. Do projektu oslovujeme firmy na základě doporučení partnerů, zároveň se snažíme společnosti aktivně vyhledávat pomocí mediální analýzy a nově se zameřujeme také na B2C společnosti obchodující na elektronické bázi. Z tohoto důvodu jsme se v březnu zúčastnili konference Think Export with Google pod záštitou společnosti Google, kde jsme navazovali nové kontakty a představovali soutěž novým firmám.

Helena Kohoutová
ředitelka Agentury Helas, s.r.o.
pořadatelka a porotkyně Exportní ceny DHL UniCredit

 

 

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013