Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Aktuality

Vítězové 16. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit

- Šestnáctý ročník prestižní soutěže Exportní cena DHL UniCredit zná své vítěze. V pondělí 25. listopadu 2013 proběhlo v pražském Kongresovém centru na Vyšehradě jejich vyhlášení.

V kategorii „Středně velká společnost“ zvítězila Chropyňská strojírna a.s. (významným dodavatelem svařovacích, montážních a dopravních linek určených především pro automobilový průmysl ve střední a východní Evropě). Vítězem kategorie „Malá společnost“ se stala společnost FLAJZAR, s.r.o. (zabývající se internetovým prodejem elektroniky, součástek a dílů). Zakladatelem soutěže je logistická společnost DHL Express CZ, generálním partnerem UniCredit Bank. Záštitu opět převzala agentura CzechTrade, která stála rovněž u zrodu této soutěže. Odborným garantem je společnost COFACE CZECH.

Vítězem kategorie „Exportér regionu – Liberecký kraj“ se stala společnost G&B beads, s.r.o. (jeden z největších výrobců tradičních českých skleněných perlí), která současně obsadila i 3. místo v kategorii „Malá společnost“. “Exportérem teritoria – země Visegrádské čtyřky" byla zvolena společnost Chropyňská strojírna, a.s., vítěz kategorie “Středně velká společnost".

Zbývající dvě ocenění „Nejúspěšnější klient CzechTrade“ a „Nejúspěšnější klient CzechTrade z Jihomoravského kraje“ získaly JULI Motorenwerk, s.r.o. (patří k největším světovým výrobcům manipulační techniky) a T Machinery a.s. (společnost z Ratíškovic je významný výrobce s 80.letou tradicí zabývající se vývojem a výrobou dobývacích komplexů pro uhelnou hlubinnou těžbu).

Do finálního hodnocení letošního ročníku soutěže Exportní cena DHL UniCredit se dostalo 102 společností, z nichž více než polovina byla oproti loňskému ročníku nováčky. V kategorii „Středně velká společnost“ soutěžilo 61 společností, 41 bojovalo o výhru v kategorii „Malá společnost“. Celkový obrat soutěžících firem dosáhl letos necelých 24 miliard Kč, což je o 2 miliardy více než v loňském roce. Podíl exportu na celkovém obratu získal za všechny soutěžící společnosti více než polovinu, konkrétně 56,36 %.

Naše analýzy potvrzují, že českou ekonomiku čeká v příštím roce pozvolný růst. Exportérům by mohla hrát do karet i snaha ČNB o oslabení kurzu koruny. Důležité bude pokračovat v expanzi na trhy mimo Evropskou unii a zároveň neztratit trhy tradiční, kulturně i regionálně blízké, včetně zemí Visegrádu,“ říká Tomáš Hron, ředitel Global Transaction banking UniCredit Bank. „Pro další rozvoj českého exportu bude důležitá také míra zapojení malých a středních podniků. Mají naší maximální podporu, úvěry pro tento segment meziročně vzrostly o 18 %,“ dodává Hron.

Přehled výsledků 16. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit podle kategorií

Středně velká společnost

1. místo – Chropyňská strojírna, a.s.
2. místo – HC electronics s.r.o.
3. místo – Farmet a.s.

Malá společnost

1. místo – FLAJZAR, s.r.o.
2. místo – Bohemia Jihlava, a.s.
3. místo – G&B beads, s.r.o.

Exportér teritoria – země Visegrádské čtyřky

1. místo – Chropyňská strojírna, a.s.

Exportér regionu – Liberecký kraj

1. místo – G&B beads, s.r.o.

Nejúspěšnější klient CzechTrade

1. místo – JULI Motorenwerk, s.r.o.

Nejúspěšnější klient CzechTrade z Jihomoravského kraje

1. místo – T Machinery a.s.

O soutěži

Exportní cena DHL UniCredit se pořádá již od roku 1997, kdy přišla společnost DHL s myšlenkou uspořádat pro domácí vývozce soutěž, která by vyzdvihla ty nejúspěšnější a poskytla inspiraci a povzbuzení. Spojila se s agenturou CzechTrade, a tak vzniklo vůbec první ocenění udělované malým a středně velkým exportním firmám v České republice, které se za ta léta stalo tradiční soutěží.

„Pro nás jsou úspěchy českých exportérů signálem, že tu máme mnoho šikovných lidí a nadaných podnikatelů, kteří šíří dobré jméno České republiky po celém světě. Věříme, že jejich příběh si zaslouží pozornost a ocenění. Náš závazek je jim bezpečně přepravit jejich produkty do jakékoliv destinace. Snažíme se být jim již třetí desetiletí partnerem, na kterého se mohou vždy spolehnout,“ řekl Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express.

Firmy mají možnost soutěžit ve 4 hlavních kategoriích, a to Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria a Exportér regionu, další vavříny mohou získat v kategorii Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade a Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade ze zvoleného kraje. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2011 a rok 2012) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

„Je dobře, že se CzechTrade vrátil k účelu, pro který byl založen, a to sloužit především českým firmám při jejich pronikání na zahraniční trhy. Od počátku tohoto roku CzechTrade nabízí služby v balíčcích za paušální platbu, místo dřívější hodinové sazby. Tímto krokem se podařilo dostat na zahraniční trhy více menších firem. Dosavadní výsledky v oblasti podpory exportu a zpětná vazba od podnikatelů dokazují, že změny a priority v proexportní politice státu odpovídají potřebám českých podniků,“ dodává Zdeněk Vališ, generální ředitel agentury CzechTrade.

Soutěžní kategorie:

Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů Kč. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2011 musel být minimálně 100.000,- Kč a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2011.

Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy Kč. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2011 činit minimálně 100.000, Kč a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2011.

Exportér regionu – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností se sídlem ve vybraném kraji, pro letošní rok je to Liberecký kraj.

Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria. Pro kategorii „Exportér teritoria“ byly letos vybrány země Visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

Nejúspěšnější klient CzechTrade – kritériem kategorie je výše vývozu firmy dosažené s podporou služeb agentury CzechTrade

Nejúspěšnější klient CzechTrade z Jihomoravského kraje – kategorie pro firmy sídlící v Jihomoravském kraji, které zrealizovaly úspěšný zahraniční kontrakt s podporou služeb agentury CzechTrade.

Více informací o soutěži a letošních vítězích naleznete na www.exportnicena.cz

Prezentace

Exportní cena dhl unicredit prezentace na tiskové konferenci from AgenturaHelas

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013