Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Nedůvěru musíme překonat
Ptáme se

Nedůvěru musíme překonat

Někdy se při svých jednáních se zahraničními partnery setkáváme i s nedůvěrou a despektem, říká Zdeněk Blažek, majitel firmy REPLAST PRODUKT.

Co si myslíte, že je pro společnost třeba, aby se stala úspěšným exportérem?

Nejdůležitějším faktorem je standardizace a certifikace všech výrobků tak, aby byly v souladu s mezinárodními předpisy a byly tak pro export vhodné. To souvisí i s celkovou znalostí cílového trhu, jeho požadavky, zákony a jeho obchodní „kulturou“. Nesmíme také zapomenout na znalost tamějšího jazyka, která je velkou devizou každé společnosti a přináší jí nespočet možností.

S jakými problémy jste se při jednání se zahraničními partnery setkali?

Naším největším zklamáním bylo jednání v Kataru, kde jsme se setkali s, pro nás dosud nepoznanou, nadřazeností a neochotou se na čemkoli domluvit a dojít k určitému kompromisu. U našich ostatních obchodních partnerů, především ze západní Evropy, stále přetrvává jistý despekt a nedůvěra k zemím z bývalého východního bloku. Někdy je proto pro nás velmi těžké a zdlouhavé přesvědčit je o našich kvalitách a vyvrátit jejich předsudky.

Jak se Vám podařilo se s nimi vypořádat?

V případě Kataru jsme se rozhodli prozatím na tento trh nevstoupit a s naším obchodním partnerem dále nejednat. Naše západoevropské obchodní partnery se nadále snažíme přesvědčovat o našich kvalitách, poskytujeme jim veškeré dostupné informace a certifikace v jejich rodném jazyce, sdílíme s nimi naše zkušenosti, zajišťujeme jim veškerý servis a dopravu, a pokud je to v našich silách, snažíme se jim maximálně vycházet vstříc.

Jaká teritoria jsou pro Vás z pohledu vývozce nejdůležitější? Proč tomu tak je?

Našim největším obchodním partnerem stále zůstává Německá spolková republika, která nám je nejen svou polohou, ale i obchodním jednáním a potřebami velmi blízká. Vztah s německými odběrateli a partnery budujeme již 21 let, a právě proto je velmi silný a postavený především na vzájemné důvěře, což je v dnešní době velmi vzácné. Dalším trhem, jehož důležitost pro nás stále roste, je Rusko a Ukrajina, jejichž síla tkví především v jejich velikosti a dostatečném kapitálu.

Loni Vaše společnost uspěla v soutěži Exportní cena DHL Unicredit. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Tato cena je pro nás znamením, že se ubíráme správným směrem, směrem k rozvoji a k úspěchu. Nesmíme však povolit a spokojit se s tím, co jsme již dokázali. Dnešní doba je exportu velmi nakloněna a přináší nespočet možností, které stojí za to využít. Proto budeme i nadále rozvíjet naše proexportní aktivity a snažit se využívat otevřenosti a propojenosti současných trhů. Již letos jsme např. udělali další důležitý krok ke vstupu na italský trh a zúčastnili se mezinárodního stavebního veletrhu v Boloni.

Celý článek můžete naleznete zde.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013