Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Je dobře, že se CzechTrade vrátil k účelu, pro který byl založen
Úvodník

Je dobře, že se CzechTrade vrátil k účelu, pro který byl založen

Výsledky dosažené díky Exportní strategii v oblasti podpory exportu a zpětná vazba od podnikatelů dokazují, že tyto změny a priority v proexportní politice státu odpovídají potřebám českých podniků. Pokud se udrží současný pozitivní růstový trend, může být letošní objem zahraničního obchodu v historii Česka dokonce rekordní. Budoucnost firem, ale i řady odvětví, je závislá na exportu.

Proto je dobře, že se CzechTrade vrátil k účelu, pro který byl založen - sloužit především českým firmám při jejich pronikání na zahraniční trhy. Na počátku tohoto roku zavedl CzechTrade takzvané balíčky služeb za paušální platbu, místo dřívější hodinové sazby. Tím se podařilo dostat na zahraniční trhy více menších firem. Klienti především oceňují úsporu času a nákladů, dále pak profesionalitu, využitelnost získaných kontaktů a znalost místního prostředí, které jim pomáhají vyvarovat se základních chyb v daném teritoriu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu postupně navyšuje během letošního roku počet zahraničních kanceláří, které exportérům pomáhají. Zatímco na začátku roku jich bylo 32, nyní jich je 44 a na konci roku se počítá s 56 kancelářemi. Místa jsou vybírána ve spolupráci s Ministerstvem zahraničích věcí, se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou. Úkolem těchto kanceláří je zajistit obchodní příležitosti pro české firmy a poskytovat na místě asistenci a zpravodajství. Těmito kancelářemi by měly být pokryty všechny důležité trhy. Věříme, že plánovaným rozšířením zahraniční sítě Ministerstva průmyslu a obchodu pomůžeme exportérům v úspěchu nejen ve stávajících, ale zejména v nových teritoriích.

CzechTrade, stejně jako v letech minulých, oceňuje v rámci Exportní ceny DHL UNICREDIT v kategorii „Nejúspěšnější klient CzechTrade“ českou firmu, které se za poslední rok podařilo uskutečnit nejvyšší vývoz s podporou služeb agentury. CzechTrade vybírá vítěze ze svých klientů, od kterých má potvrzenou výši uskutečněného úspěšného vývozu.

Děkujeme všem klientům, kteří nás informují o exportních úspěších zrealizovaných za pomoci služeb CzechTrade. Přejeme českým firmám úspěšné působení na zahraničních trzích. 

Zdeněk Vališ
generální ředitel Czech Trade

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013