Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Rozvoj podnikatelského prostředí je jediná cesta k dlouhodobé prosperitě Libereckého kraje
Podporujeme exportéry

Rozvoj podnikatelského prostředí je jediná cesta k dlouhodobé prosperitě Libereckého kraje

- rozhovor s Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

Letošní rok je v rámci kategorie Exportér regionu zastoupen Liberecký kraj. Jak hodnotíte projekt Exportní cena DHL UniCredit?

Projekt Exportní ceny DHL UniCredit je bezesporu velmi významný, o čemž svědčí již probíhající 16. ročník. Podpora exportu je velmi důležitá a často opomíjená. Těší mne, že právě v tomto ročníku se Liberecký kraj stal partnerem této soutěže.

V letošním roce jsme začali mnohem intenzívněji komunikovat s podnikateli v Libereckém kraji, zejména prostřednictvím Krajské hospodářské komory. Všechny podněty z jednání jsou pro nás velmi důležité, a díky každé podobné iniciativě se můžeme vzájemně obohacovat o nabyté zkušenosti. Věřím, že projekt Exportní cena DHL UniCredit bude pokračovat a že exportní firmy působící v Libereckém kraji budou úspěšné nejen v soutěži, ale zejména v evropské a světové konkurenci.

Do kterých zemí vyváží firmy Libereckého kraje nejvíce?

Po revoluci došlo k silnému omezení textilního a bižuterního průmyslu a v minulých letech zasáhla světová hospodářská krize i sklářské obory. Libereckému kraji se však podařilo postupně změnit orientaci směrem na automobilový průmysl, ovšem přílišná koncentrace se na druhé straně částečně projevila i negativně. Podíl firem z odvětví automobilového průmyslu, soustředěných zejména v liberecké průmyslové zóně, na exportu z Libereckého kraje činí téměř 60 procent celkového objemu. Tím se řadí na 3. místo v České republice. Každé omezení výroby či krize na automobilovém trhu je ovšem rizikovým faktorem pro zaměstnanost v kraji. Potřebovali bychom mít větší diverzifikaci průmyslu. Naštěstí nyní nabírá druhý dech sklářský průmysl, například firma Crystalex CZ s.r.o. v Novém Boru, která v letošním roce rozšířila výrobu a zaměstnala dalších 150 lidí.

Hlavními exportními trhy jsou pro firmy z Libereckého kraje zejména Německo, kam směřuje téměř 50% podíl, s poměrně značným odstupem následují Polsko, Francie a Slovensko.

Můžete nám stručně popsat pojem Euroregion Nisa? Zaměřuje se tato přeshraniční spolupráce také na podporu exportu?

Euroregionem Nisa se rozumí území obsahující na české straně Liberecký kraj a Šluknovsko, na německé straně zemský okres Bautzen a Görlitz a na polské straně bývalé území vojvodství Jelení Hora, dnes již součást Wroclavského vojvodství. Od roku 1995 začaly do tohoto příhraniční území přicházet dotace z Evropské unie na podporu přeshraničních projektů nejprve v oblasti zlepšování životního prostředí, později i do rozvoje dopravních spojení, spolupráce ve vzdělávání a také spolupráce v oblasti hospodářství. V případě příhraniční spolupráce a podpory exportu mají hlavní roli na všech třech stranách Euroregionu Nisa hospodářské komory, které na svoje projekty mohou čerpat dotace z evropských programů.

Jakým způsobem podporuje export Liberecký kraj?

Přestože patří Liberecký kraj mezi nejmenší, řadíme se mezi přední exportéry. V přepočtu na jednoho obyvatele kraje se řadíme na páté místo v rámci celé České republiky..Liberecký kraj všeobecně pokládá průmysl a export za velmi důležité prvky, které zajišťují dlouhodobou stabilitu celého regionu. Založili jsme v letošním roce Ekonomickou radu Libereckého kraje jako poradní orgán hejtmana. Rada je složená ze zástupců významných firem, se kterými diskutujeme, jakým směrem by měla směřovat naše podpora. Současně se snažíme vyjednat zajímavé podmínky pro firmy v zahraničí.

Naše zahraniční mise jsou vždy spojené s ekonomickými subjekty, kterým se snažíme připravit půdu pro jejich podnikání v cizině. Nedávno jsme navštívili i se zástupci pěti regionálních firem Orenburgskou oblast v Rusku a výsledky nebyly špatné. Například společnost TOTEX, která působí na ruském trhu již řadu let, očekává, že od těchto nově navázaných kontaktů má šanci se přes menší dodávky strojních zařízení postupně dopracovávat k dodávkám větších investičních celků.

Společnost Metrostav po naší návštěvě nyní jedná o dodávkách kompletních staveb "na klíč" nového lázeňského domu v Sol-Ilecku. Dohodla se na modernizaci infrastruktury města Orenburgu, konkrétně stavbě mostu a opravách sítě silnic, stavbě sportovního bazénu a modernizaci městského cirkusu. Po jednání s oblastním ministrem zemědělství bylo dohodnuto dodání velkokapacitního zemědělského komplexu na výrobu hovězího masa a mléčných výrobků pro největší farmářskou společnost Orenburgské oblasti.

MZ Liberec, a.s., firma, která se již více než 50 let soustřeďuje na produkty systému rozvodů medicinálních plynů, zahrnující stanice, rozvody, zdrojové napájecí jednotky a jejich přídavné prvky, vyjednala během návštěvy instalace svých výrobků v Perinatálním centru i novou objednávku na 2. etapu výstavby a dodávku výrobků do projektu Kardiologického centra v Orenburgu.

Politická reprezentace Libereckého kraje má mít v této oblasti úlohu předvoje a otvírače dveří do zahraničí. Potvrdila se i skutečnost, že na straně Rusů je značná ochota a vůle české firmy preferovat před jinými společnosti ze střední a zápasní Evropy. Je třeba tuto realitu pochopit a nebát se ciziny a Ruska zvláště.

Snaha o rozvoj podnikatelského prostředí a zvyšování daňové výtěžnosti je totiž jediná cesta ke stabilitě a dlouhodobé prosperitě Libereckého kraje.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013