Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Jen zřídka se setkáme s konkrétní formou ocenění úspěchů exportérů
Úvodník

Jen zřídka se setkáme s konkrétní formou ocenění úspěchů exportérů

Vážení čtenáři,

důležitost exportu pro naši zemi se zdůrazňuje v médiích velmi často, ale zřídka se setkáme s konkrétní formou ocenění úspěchů exportérů. Exportní cena DHL Unicredit, jejímž dlouhodobým odborným garantem je naše společnost COFACE, se snaží úspěchy exportérů vyhledat, objektivně změřit a nejlepší firmy náležitě ocenit. Je to jeden ze střípků mozaiky konkrétní formy podpory aktivit úspěšných firem.

Při práci odborného garanta se setkáváme s různými názory na problémy a překážky, které exportéři obvykle překonávají, přičemž letos nejčastěji rezonuje názor na schopnost naší společnosti dávat si tzv. vlastní góly. Ptáte se jak? Jednoduše preferujeme černobílé vidění světa a dáváme přednost leckdy dovozu levných řešení před mírně dražším řešením od tuzemské firmy ale komplexním přínosem pro společnost. Chybí totiž nám zdravý patriotismus. Zdravý, protože hovoříme o podpoře služeb či výrobků, které zde vznikají, využívají lokální know how, poskytují příležitosti k práci apod. Zvýhodnění tuzemských výrobců je totiž nemožné v atmosféře strachu z pochybení při vyhodnocování veřejné soutěže. Kdyby ale problémy korupce řešily již dávno, existovaly by dnes normy prospěšnosti a ne zmíněná atmosféra strachu. Myslím, že když hledáme multiplikační efekty pro růst ekonomiky, měli bychom začít prosazovat takové zásady a normy, které společnost obohacují a dělají jí pestrobarevnou. Ve svém důsledku pak tyto normy umožní využít zmíněný zdravý patriotismus a tuzemský výrobce bude mít možnost získat dostatečné reference pro exportní zakázky.

Nicméně přes výše uvedenou mírně skeptickou analýzu, vnímáme všichni pozitivní signály o zlepšování ekonomiky a exportu a naštěstí i poselství Exportní ceny DHL Unicredit přináší každoročně barevné výsledky. Přeji všem účastníkům letošního 16. ročníku EC DHL Unicredit hodně štěstí v soutěži i v jejich každodenních podnikatelských aktivitách.

Martin Růžička, Country Manager Coface

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013