Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Blýská se na lepší časy
Úvodník

Blýská se na lepší časy

Vážení čtenáři,

ačkoliv to možná ještě není znát na přílivu nových zakázek, blýská se na lepší časy. Německo, náš klíčový obchodní partner, i Spojené státy, jako další klíčový motor světové ekonomiky, hledí do budoucnosti s optimismem. Domácnosti i firmy na těchto klíčových trzích plánují utrácet více než dřív, a na vlně této dobré nálady se svezeme i my. Věřím, že to povede k posílení spotřeby i na domácím trhu a v konečném důsledku k obnovení růstu ekonomiky v Česku.

Také analýzy skupiny UniCredit potvrzují, že česká ekonomika je strukturálně zdravá, české firmy jsou dostatečně konkurenceschopné i v mezinárodním srovnání a mají volné kapacity pro pokrytí zvýšené poptávky.

A jak vypadá situace v dalších zemích Visegrádu, na které se zaměří letošní Exportní cena DHL Unicredit? Polsko a Slovensko mají podobně jako Česká republika silné ekonomické vazby na Německo, obě země rovněž vyhlížejí lepší časy. Maďarsko naopak zůstává společně s Řeckem či Portugalskem jednou z bašt blbé nákupní nálady v Evropě.

Do zemí Visegrádu jako celku směřuje asi desetina českého vývozu. Se všemi zeměmi v regionu máme dlouhodobě aktivní obchodní bilanci. Firmy se dnes často obrací na východní trhy, střední Evropa však zůstává nadále perspektivní díky teritoriální i kulturní blízkosti, rozhodně se tedy vyplatí pokračovat v hledání nových obchodních příležitosti i zde.

I v zahraničním obchodu zkrátka platí „neopouštěj staré známé pro nové“.

Tomáš Hron
ředitel Global Transaction Banking, UniCredit Bank
zástupce generálního partnera soutěže

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013