Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Exportérům nabízíme komplexní služby
Rady pro exportéry

Exportérům nabízíme komplexní služby

Společnost GrECo JLT Czech Republic s.r.o., je přední pojišťovací makléřská společnost. Patří mezi největší pojišťovací makléře v České republice. Své služby poskytuje domácím i mezinárodním společnostem v oblasti průmyslu, obchodu, řadě asociací a municipalit. Nabízí pojištění všech pojistitelných rizik. Svým propojením na mezinárodní partnerskou síť, je nositelem nejmodernějších pojišťovacích technik a produktů, běžných na nejvyspělejších trzích. GrECo JLT v současné době představuje lídra v oblasti IT řešení pojištění a správy rizik. Společnost a její zapojení do soutěže představil Ing. Zdeněk Voharčík, jednatel společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Co za služby můžete  nabídnout exportním společnost?

Naše společnost nabízí pro své klienty právní poradenství v oblasti pojištění podnikatelských rizik. V krátkosti je to nabídka jistoty pro případ, že se něco stane, vznikne škoda a podnik stojí před problémem, jak škodu nahradit a zahájit znovu výrobu. Naším úkolem je vyjednat s pojišťovnou nejvýhodnější možnost náhrady škody. Služba je velmi komplexní, začíná posouzením exportního rizika a končí likvidací škody. Právě díky naší mezinárodní síti ve více než 130 zemích má náš klient jistotu, že o něj bude dobře postaráno v jakékoli zemi, kam vyváží.

Proti kterým rizikům především pojišťujete exportní společnosti?

Jsou to rizika, které jsou spojena s exportními operacemi. Pro generální dodavatele je to komplexní pojištění všech rizik, počínaje transportními a konče stavebními.

Pro dodavatele menších zakázek je to především pojištění dopravních a přepravních rizik, stále poptávanější je pojištění nesplácení pohledávek a pojištění garancí a záruk.

Na jaký druh pojištění se specializujete?

Z pohledu exportérů je nejzajímavější krytí dopravních a přepravních rizik a pojištění záruk. V tomto ohledu spolupracujeme především se zahraničními pojišťovnami, kde jsou nabídky těchto produktů širší a cenově velmi zajímavé. V tomto ohledu nabízíme jako součást služby specifické on-line IT aplikace, které výrazně zvyšují efektivitu správy takového pojištění jak na straně makléře, tak především na straně klienta.

Již několik let se zapojujete do projektu Exportní cena. Čím je pro vás tato soutěž specifická?

Specifická je především tím, že nehledá největší z největších exportérů. Soustřeďuje se na oceňování práce především středních podniků, které musí na zahraničních trzích zaujmout výjimečným výrobním programem, vysokou kvalitou a spolehlivostí. Toho je schopna stále větší skupina našich podnikatelů a ty je potřeba vyzdvihovat a vytvářet jim prostor.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013