Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Pomáháme klientům řídit své obchodní vztahy a chránit své pohledávky
Podporujeme exportéry

Pomáháme klientům řídit své obchodní vztahy a chránit své pohledávky

Společnost COFACE je odborným garantem soutěže již několik let. Hodnotí a zároveň autorizuje ekonomické výsledky finalistů soutěže a firmám, u kterých je předpoklad meziročního nárůstu obratu exportu, dává možnost se do projektu přihlásit.

Jaká je náplň činnosti odborného garanta soutěže EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT?

Coface je jedním ze tří největších lídrů pojištění pohledávek, a díky svému historickému zaměření na exportní transakce nabízí tak zejména exportním společnostem po celém světě globální řešení pro řízení rizik pohledávek. Takže naším hlavním posláním je napomáhat rozvoji globálního obchodu tím, že svým klientům pomůžeme řídit své obchodní vztahy a chránit své pohledávky.

Jakým způsobem vyhledáváte firmy, které se mohou účastnit soutěže?

Vycházíme z kritérií soutěže tj. například do výběru nezahrnujeme firmy obchodující se zbraněmi apod. Jediným dalším kritériem je samořejmě předpoklad, že firma je exportérem a je v segmentu malých a středních firem.

Čím můžete pomoci exportním firmám?

My poskytujeme služby prevence a ochrany proti výpadku cash flow v důsledku neplacení. Nejkomplexnější službou je pojištění pohledávek. V některých desdtinacích je pojištění velmi důležité a to nejen s ohledem na možnost finančního selhání obchodního partnera, ale i kvůli zásahům vlád, devizovým omezením, občanským nepokojům apod. Pokud jsi poslechenete aktuální zprávy ze zahraniční, pak shledáte možnost, že tato rizika mohou znamenat významné ohrožení plateb našim exportérům.

Ve kterých zemích Coface působí? Jak dlouho působí v Česku? Je zde něčím specifický?

Celosvětově poskytuje lokální služby na mezinárodní úrovni v 66 zemích s 4400 zaměstnanci.

Coface Czech působí v České republice od roku 1991 a je na českém trhu největším poskytovatelem kreditních informací pro hodnocení bonity obchodních partnerů. Jako člen Asociace inkasních agentur patří také mezi přední poskytovatele služeb spojených s inkasem pohledávek. Jako součást globální pojišťovny Coface poskytuje klientům v ČR komplexní služby pojištění pohledávek, včetně pohledávek exportních a krytí politických rizik. Mimo jiné je Coface exprtem na hodnocení rizik zemí a každé čtvrtletí publikuje své hodnocení rizik 158 zemí, které je založené na jedinečných znalostech platební morálky a odborných znalostech 350 underwriterů.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013