Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Aktuality

Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže

Zakladatelská společnost DHL Express vyhlásila už šestnáctý ročník soutěže, která uděluje prestižní ocenění malým a středně velkým českým firmám. EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT vybere v listopadu vítěze z navržených firem s nejlepším meziročním nárůstem obratu exportu z let 2011 a 2012. I letošní ročník proběhne pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

"Jsme rádi, že se již šestnáctým rokem oceněním Exportní cena DHL UNICREDIT můžeme podílet na podpoře a zviditelnění úspěchů českých exportních firem. Během historie naší ceny jsme se mohli přesvědčit, že čeští exportéři se opravdu mají čím pochlubit a svými úspěchy mohou motivovat další střední a malé společnosti v České republice. Naše podpora českého exportu se setkala s velmi pozitivním ohlasem i v ostatních evropských zemí, kde uvažují o zavedení podobných prestižních ocenění,“ uvedl Luděk Drnec, nově zvolený obchodní ředitel DHL Express pro střední Evropu.

Firmy soutěží ve čtyřech hlavních kategoriích a to Středně velká společnost, Malá společnost, hodnocenými zeměmi pro kategorii Exportér teritoria jsou letos země Visegrádské čtyřky, Exportér regionu bude volen v rámci Libereckého kraje.

„Do zemí Visegrádu směřuje asi desetina českého exportu a se všemi členskými zeměmi máme dlouhodobě aktivní obchodní bilanci. Zejména Slovensko a Polsko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky, a vzájemná obchodní výměna bude nepochybně dále růst. Exportéři se dnes často obrací na východní trhy a hledají tam příležitost pro nový růst, středoevropský region však zůstává perspektivní díky teritoriální i kulturní blízkosti a rozhodně se vyplatí hledat nové příležitosti pro vývoz i zde," říká Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking UniCredit Bank.

Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2011 a rok 2012) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Soutěžní kategorie:

 • Malá společnostkategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2011 musel být minimálně 100 tisíc korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2011.
   
 • Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2011 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2011.
   
 • Exportér regionukategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností se sídlem ve vybraném kraji, pro letošní rok je to Liberecký kraj.
   
 • Exportér teritoriakategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle váženého nárůstu jejich exportu do vybraného teritoria, pro letošní rok jsou to země Visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko)
   
 • Nejúspěšnější klient CzechTrade
   
 • Nejúspěšnější klient CzechTrade z Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže minigalerie k článku Úspěšní exportéři se opět mohou hlásit do soutěže

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013