Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Prvním neúspěchem nic nekončí
Ptáme se

Prvním neúspěchem nic nekončí

Co je třeba pro úspěšné působení firmy v zahraničí prozradil Petr Janovský, jednatel společnosti Atelier Technik, která uspěla v soutěži Exportní cena DHL Unicredit. Firma Atelier Technik je soukromá ryze česká společnost založená v roce 1991 ve Dvoře Králové nad Labem jako konstrukční kancelář. Ta byla postupem času přetransformována na společnost zabývající se vývojem a výrobou jednoúčelových strojů a zařízení, montážních automatů a poloautomatů.

V loňském roce Vaše společnost uspěla v soutěži Exportní cena DHL Unicredit. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Tohoto ocenění si velice vážíme a jsme na něj pyšní. Pro naši společnost to je především prestižní záležitost a důkaz toho, že naši práci děláme dobře a hlavně efektivně.

Co si myslíte, že je pro společnost třeba, aby se stala úspěšným exportérem?

Podle mého názoru je nejdůležitější znalost obchodního prostředí cílové destinace a pak už jenom vytrvat a nenechat se odradit případným prvním neúspěchem.

S jakými problémy jste se při jednání se zahraničními partnery setkali?

My při vývozu našich strojů vždy známe konečného uživatele a proto v našem případě je důležité osobní jednání se zákazníkem, umění naslouchat jeho požadavkům a přizpůsobit se jeho obchodní mentalitě. Jenom tak jsme schopni předejít případným nedorozuměním.

Jak se Vám podařilo se s nimi vypořádat?

Jak jsem již zmínil, co se týče konečného zákazníka, vše se snažíme řešit osobním jednáním. Zatím máme tu zkušenost, že v mnoha případech je jedna hodina u jednacího stolu více, než stovky e-mailů. Co se týče samotného vývozu, tím myslím financování, přeprava atd., je nejdůležitější spolupracovat a spoléhat se pouze na profesionály.

Jaká teritoria jsou pro Vás z pohledu vývozce nejdůležitější? Proč tomu tak je?

V současné době je pro nás nejdůležitější Asie, protože ta není zasažena ekonomickou krizí v takové míře jako Evropa a proto hledáme své zákazníky hlavně tam.

Originál rozhovoru naleznete zde. 

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013