Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Problémem je tlak na cenu
Ptáme se

Problémem je tlak na cenu

Pro úspěch v zahraničí je třeba nabídnout vysoce konkurenční výrobek. Říká Jiří Berger ze společnosti TS Plzeň, která loni uspěla v soutěži Exportní cena DHL Unicredit. Společnost TS Plzeň zajišťuje již více než 150 let konstrukci a výrobu různých strojů a zařízení. Pro své zákazníky dodává kompletní servis činností od konsultací a úvodních studií až po zpracování konstrukční dokumentace, výrobu, dodávky, montáže a uvedení zařízení do provozu.

Co si myslíte, že je pro společnost třeba, aby se stala úspěšným exportérem?

Základním předpokladem úspěšného exportéra je schopnost nabídnout vysoce konkurenční výrobek nejen z hlediska užitné hodnoty, ale i splnění technických požadavků a v neposlední řadě konkurenceschopné ceny. Nedílnou součástí úspěšného vstupu na zahraniční trhy je důkladná technická prezentace výrobků v místě zákazníka. Někdy je důležitá i podpora místního subjektu. Každý vstup na exportní území by mělo být zvažováno jako dlouhodobý záměr s cílem vybudovat kvalitní reference.

S jakými problémy jste se při jednání se zahraničními partnery setkali?

Největším problémem v současné době je tlak na co nejnižší ceny, při zachování technické úrovně a vybavení zařízení. Největšími konkurenty v cenové otázce jsou asijští, zejména čínští dodavatelé. V některých projektech proto využíváme dodávek např. větších výkovků z tohoto teritoria, je však třeba předem ověřit jejich kvalitu a zajištění certifikací. Často však nedodržují dodací lhůty, což má dopad na včasnou kompletaci velkých projektů. V naší společnosti můžeme jen obtížně získat nižší cenové relace tzv. množstevní slevou. To je nevýhoda oproti našim konkurentům, kteří jsou velkoseriovými výrobci. Výhodou však je, že naše společnost má diverzifikovaný výrobní program tvořený 3 základní výrobní obory, což je významným vyvažováním vlivu velkých krizí jednotlivých oborů, které celosvětová ekonomika přináší. Druhým velmi významným faktorem je cena práce, která má velký vliv na vyšší ceny oproti konkurenci.

Jak se Vám podařilo se s nimi vypořádat?

V oblasti získávání levnějších materiálů jsem cestu naznačil. Je to permanentní hledání vhodných dodavatelů nejen v Asii, ale i v Evropských zemích včetně ČR. Pokud se týká ceny práce, zde klademe důraz na mimořádnou nákladovou disciplínu ve výrobním procesu a nepřetržitým hledáním cest ke zefektivnění procesů. Mezi nejdůležitější faktory patří repase technologických zařízení na vyšší paramentry a nákup pokrokovější technologie ve spolupráci s rozvojovými fondy EU.

Jaká teritoria jsou pro Vás z pohledu vývozce nejdůležitější? Proč tomu tak je?

Z pohledu často se opakujících zakázek s krátkou dodací lhůtou to jsou především naši sousedé, zejména Německo, Rakousko, Slovensko. Z dalších evropských zemí je pro nás významný zákazník Francie. Zakázky s delším průběhem realizace jsou pro nás v současnosti úspěšná teritoria USA, rusky mluvících zemí a Dálného východu. Je třeba zdůraznit, že z těchto teritorií získáváme velmi významné reference, důležité pro další naše účasti ve veřejných soutěžích a projektech.

Loni Vaše společnost uspěla v soutěži Exportní cena DHL Unicredit. Stala se Nejúspěšnějším klientem CzechTrade v Plzeňském kraji. Co pro Vás toto ocenění znamená?

Každé ocenění, tedy i v soutěži nejlepších exportérů, přináší dobrý pocit, že cesta, kterou se ubíráme pro zajištění trvalého exportu, není špatná. Současně však vyvolává pro naši společnost závazek, že je nutno toto postavení mezi exportéry udržet. Tohoto cíle ale nelze dosáhnout pouze udržením úrovně exportu v tradičních zemích, ale nutností rozšířit export i do teritorií, v nichž zatím naše aktivity byly nízké, nebo konzervativnost a požadavky na standardy místních zákazníků je překážkou k našemu prosazení. Proto naše akvizice, kromě evropských zemí a tradičního teritoria rusky mluvících zemí, směřují čím dál více na území amerického kontinentu, ale i další teritoria Asie.

Originál rozhovoru naleznete zde. 

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013