Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Podporujeme exportéry

K 30. červnu 2012 bylo evidováno 2 474 lékáren

Pavel Březovský - Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Pavel Březovský. Věnovali jsme se současné reklamě na léčiva a budoucnosti eReceptů.

Kolik kontrol lékáren, distributorů a zdravotnických zařízení Státní ústav pro kontrolu léčiv vykonal za první pololetí letošního roku?

K 30. červnu tohoto roku evidoval SÚKL celkem 2.474 lékáren a 244 odloučených oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků (OOVL). Inspektoři SÚKL provedli v prvním pololetí 440 inspekcí lékáren a na základě zjištěných skutečností bylo vydáno 76 příkazů (rozhodnutí o uložení pokuty), 3 návrhy na zahájení správního řízení o uložení pokuty, 4x byla lékárně pozastavena příprava léčivých přípravků a 1x pozastavena činnost celé lékárny. Počet subjektů s povolením k distribuci léčivých přípravků se v 1. pololetí rovnal 397. SÚKL u distributorů dále provedl 162 inspekcí a vydal 63 příkazů na uložení pokuty za porušení zákona. Ve zdravotnických zařízeních se uskutečnilo celkem 154 inspekcí, a to se zaměřením na zacházení s léčivými přípravky, a byl vydán jeden příkaz na uložení pokuty.

V jaké výši ústav stanovil sankce a pokuty za poslední minulé pololetí?

Za porušení zákona o léčivech ústav stanovil pravomocné sankce ve výši 1,316 milionu Kč. Za porušení zákona návykových látkách to činilo 0,030 milionu Kč. Porušení zákona o regulaci reklamy si vyžádalo 1,445 milionu Kč. Za porušení zákona o lidských tkáních a buňkách to bylo 1,100 milionu Kč. a za porušení zákona o zdravotnických prostředcích ústav stanovil pravomocné sankce 0,255 milionu Kč. Celkem tedy SÚKL za 1. pololetí stanovil pravomocné sankce ve výši 4,146 milionu Kč.

Jaký objem léků byl dodán do zdravotnických zařízení za poslední půlrok? Jaká byla jejich celková hodnota?

V průběhu 1. pololetí roku 2012 bylo do lékáren a dalších zdravotnických zařízení dodáno celkem 147,56 mil. balení (což představuje více než 3 000 mil. denních definovaných dávek), v celkové hodnotě 30,853 mld. Kč v cenách původce.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013