Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Ptáme se

Bauer Technics: Letos dosáhneme historicky nejvyššího zisku

Markéta Brtnová - Generální ředitelka společnosti Bauer Technics

Soutěž Exportní cena DHL Unicredit, založená společností DHL Express (Czech Republic), uděluje prestižní ocenění exportně orientovaným malým a středně velkým firmám v České republice, a tím poukazuje na význam, který tyto firmy mají pro českou ekonomiku. Bez podpory celé řady partnerů by se letošní již 15. ročník této soutěže nemohl uskutečnit. S Markétou Brtnovou, generální ředitelkou společnosti Bauer Technics, která získala první místo v kategorii Středně velká firma, hovoříme nejen o přínosech účasti v soutěži, ale také o hospodářských výsledcích a strategii firmy, orientaci na východní trhy, a exportní strategii společnosti.

Vaše společnost získala ocenění v soutěži „15. ročník EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT". Co pro Vás toto ocenění znamená?

Ocenění si velice vážíme, a to nejen proto, že jsme uspěli mezi více než 60 přihlášenými společnostmi, ale i proto, že ocenění znamená obrovský úspěch „malé české firmy“, která se dokázala prosadit v konkurenci velkých firem na složitém zahraničním trhu. Mimo jiné je to dobrý marketingový nástroj. Předání ceny má velkou mediální odezvu, je to ideální prostředek pro zviditelnění naší firmy BAUER TECHNICS před bankami, odbornou veřejností i zákazníky. Pokud se o firmě mluví v takových souvislostech, je to vždy dobře.

Jakých hospodářských výsledků dosáhla Vaše společnost v České republice v loňském roce? Jaké faktory ovlivnily Vaše hospodaření nejvíce? Jaký podíl na českém trhu jste ke konci loňského roku drželi?

Jsme exportně zaměřená firma, tuzemský obchod hraje v našich hospodářských výsledcích minimální roli (cca 10%). V posledních několika letech je pro nás rozhodující trh rusky mluvících zemí (Rusko, Bělorusko, Ukrajina, nyní i Arménie a Kazachstán) a projekty pro dánské investory na Slovensku. Vývoj české ekonomiky ovlivnil orientaci naší firmy na východ před více než 7 lety, kdy došlo ke stagnaci podpory investic pro české zemědělce a naše firma rychle pochopila, že pokud chce dál úspěšně fungovat, musí se začít orientovat na jiný trh. Byla to vizionářská mise majitele firmy pana Karla Líkaře, který se nebál vstoupit na ruský trh, a to v době, kdy o krizi české ekonomiky nemohla být ještě ani řeč.

Jaký vývoj hospodářských výsledků očekáváte v letošním roce? Co je může ovlivnit, ať už negativně nebo pozitivně?

V r. 2012 dosáhneme svého historicky nejvyššího zisku díky projektům, které realizujeme v Bělorusku a Rusku. V souvislosti se zvyšujícími se potřebami potravin ve světě, vč. zemí býv. Sovětského svazu zaznamenáváme narůstající poptávku po zemědělsko – potravinářských projektech. Nedávno jsme podepsali několik velkých projektů na dodávky pro příští roky jako např.komplex na výrobu vepřového masa v ruském Abakanu za 226 milionů eur, několik projektů v Bělorusku v celkové hodnotě okolo 100 milionů eur, na Ukrajině komplex na výrobu mléka za 60 milionů eur a 2 farmy pro chov vepřů za 50 milionů eur. Většina těchto velkých projektů bude financována z exportních úvěrů českých bank pojištěných společností EGAP. Vzhledem ke kvalitnímu zajištění rizik větší problémy neočekáváme, ovlivnit by je mohla snad jen zásadní politicko – ekonomická změna ve zmíněných zemích, popř. u nás.

Jakým způsobem váš sektor zasáhla současná krize a jakým způsobem jí čelíte?

V oblasti projektů pro zemědělství a zpracování potravin se dopady finanční krize na počtu našich zakázek v Rusku a Bělorusku příliš neprojevují, snad jen banky a EGAP podstatně více prověřují klienty a jejich „byznys“ plány. V EU je problém s tím, že nedošlo k dohodě v systému dotování zemědělství od 2014, proto mají investoři problém s přípravou projektů. Jelikož je naše společnost navázána na export na východ, toto se nás nijak zásadně nedotkne.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013