Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Místo pro Vaši akci

František Kupka v Národní galerii

Národní galerie chystá výstavu s názvem František Kupka: Cesta k Amorfě. Kupkovy salony 1899-1913 mapující cestu slavných Kupkových děl, která patří k prvním v abstraktním malířství. Výstava bude probíhat v Salmovském paláci na Hradčanském náměstí od 30. listopadu do 3. března 2013.

Dění na pařížské umělecké scéně v posledních letech před první světovou válkou patřilo k nejdramatičtějším periodám v dějinách umění vůbec. Tehdy se v Paříži vedle kubismu zrodilo také abstraktní umění. Na jeho vzniku se významnou měrou podílel právě český malíř František Kupka, jehož obrazy Amorfa, Dvoubarevná fuga a Amorfa, Teplá chromatika, bývají považována za první veřejně vystavená díla abstraktního malířství vůbec. Návštěvníci si je mohli prohlédnout na Podzimním salónu v Paříži roku 1912. Symbolicky právě od nich je proto odvozen název připravované výstavy František Kupka: Cesta k Amorfě, která si klade za cíl zmapovat tuto cestu. K tomu patří záměr představit její uzlové body a alespoň náznakově ukázat kontext, v němž se Kupkova díla na podzim 1912 ocitla. Pro české diváky budou mimořádně zajímavé obrazy Alberta Glerizese a Jeana Metzingera, tedy autorů, jejichž podíl na prosazení kubismu byl v Čechách po roce 1914 soustavně ignorován.

K výstavě vychází vědecký katalog ve třech jazykových mutacích.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013