Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Aktuality

Jubilejní 15. ročník soutěže Exportní cena DHL UNICREDIT představil své letošní vítěze na slavnostním vyhlášení 27. listopadu.

Slavnostní večer byl pořádán pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zakladatelem soutěže je logistická společnost DHL Express CZ, obchodní ředitel DHL Express CZ, Luděk Drnec řekl: „Mě osobně velice těší, že se na stupních vítězů pravidelně objevují společnosti, které již slavily úspěchy v předchozích ročnících. Je tomu tak i v letos a tato skutečnost jen potvrzuje, že Exportní cena DHL UNICREDIT má v segmentu malých a středních firem své pevné místo a tradici.“

V jedné z  hlavních kategorií, kterou je „Středně velká společnost“, zvítězila společnost BAUER TECHNICS s.r.o., která se specializuje na stavby a technologické systémy pro velké zemědělské farmy pro chov hospodářských zvířat. Druhou hlavní kategorii – „Malá společnost“, ovládla PBS ENERGO, a.s., výrobce parních a expanzních turbín, navazující na výrobu energetických zařízení v PBS Velká Bíteš, a.s.

„Toto ocenění vnímáme jako ukázku toho, jak firmy dokáží v současné velmi tvrdé konkurenci obstát zvýšením svého exportu. Těší nás to o to více, že jim k tomu můžeme pomoci našimi službami a kompletním servisem. Příjemným faktem pro nás zůstává, že se daří za hranicemi i menším a středním českým exportérům,“ sdělil Zdeněk Vališ, ředitel sekce zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu, který je pověřený řízením agentury CzechTrade. Vládní agentura CzechTrade i v tomto roce převzala záštitu soutěže.

Vítězem kategorie „Exportér regionu – Plzeňský kraj“ se stala společnost REPLAST PRODUKT, spol. s.r.o. zabývající se výrobou a prodejem výrobků z PVC, podlahových desek pro vnější a vnitřní použití. “Exportérem teritoria - Německo” byla zvolena společnost VÚK, spol. s.r.o., která si odnesla ocenění i za 3. místo v kategorii “Středně velká společnost” a zabývá se výrobou jednoúčelových strojů a zařízení pro gumárenský průmysl a výrobou manipulační techniky.

„Přibližně 30 % českého exportu dlouhodobě směřuje právě do Německa, za posledních deset let se objem českého zboží a služeb směřujících na německý trh zdvojnásobil. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme v letošním ročníku Exportní ceny DHL UniCredit zvolili za exportní teritorium právě Německo. Pro další rozvoj českého exportu bude klíčová schopnost uspět i mimo země Evropské unie, na náročných východních trzích Ruska, Číny, Turecka či Ukrajiny. Díky silné provázanosti české a německé ekonomiky však budeme nadále růst či padat právě s našimi západními sousedy,“ říká Tomáš Hron, ředitel Global Transaction banking UniCredit Bank, představitel generálního partnera UniCredit Bank.

„Koncentrace na Německo je z pohledu bezpečnosti plateb od obchodních partnerů zcela v pořádku, neboť na základě hodnocení našich dat výskytu neplacení závazků shledáváme obchod s německým obchodním partnerem za relativně bezpečný“, říká Martin Růžička, Country manager Coface Czech. Dále dodává: „V Německu má obchodní partner tendenci téměř vždy dostát závazku, a pokud jej již nemůže splnit, řeší situaci prohlášením vlastní insolvence.“ Celkový příznivý pohled na solidnost partnerů v Německu lze dokumentovat i na datech firemních insolvencí v pololetí roku 2012, kdy podle Německého statistického úřadu došlo k poklesu počtu insolvencí o 3,1% ve srovnání s pololetím roku 2011. „Úskalím ale je predikace insolvence německého obchodního partnera, neboť naši analytici naráží na omezenou dostupnost dat u německých společností s ručeným omezením (GmbH) a komanditních společností (KG), které jsou nejčastějšími partnery českých exportérů“, upřesňuje situaci Růžička.

Ocenění „Nejúspěšnější klient CzechTrade“ a „Nejúspěšnější klient CzechTrade Plzeňského kraje“ získaly UNISTAV a.s. (dodavatel staveb) a TS Plzeň a.s. (prodej hydraulických a vulkanizačních lisů, zařízení pro válcovny a třtinové mlýnice).

Do finálního hodnocení letošního ročníku soutěže Exportní cena DHL UniCredit se dostalo 106 společností. Celkový obrat soutěžících firem dosáhl necelých 22 miliard Kč, což je oproti loňskému roku nárůst o téměř 5 miliard. Podíl exportu na celkovém obratu získal za všechny soutěžící společnosti více než polovinu, konkrétně 56,72 procent.

Exportní cena DHL UniCredit se pořádá již od roku 1997, kdy přišla společnost DHL s myšlenkou uspořádat pro domácí vývozce soutěž, která by vyzdvihla ty nejúspěšnější a poskytla inspiraci a povzbuzení. Spojila se s agenturou CzechTrade, a tak vzniklo vůbec první ocenění udělované malým a středně velkým exportním firmám v České republice, které se za ta léta stalo tradiční soutěží.

Firmy mají možnost soutěžit ve 4 hlavních kategoriích, a to Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria a Exportér regionu, další vavříny mohou získat v kategorii Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade a Nejúspěšnější klient agentury CzechTrade Plzeňského kraje. Hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2010 a rok 2011) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013