Exportní cena DHL pod záštitou agentury Czechtrade
Vážené dámy, vážení pánové, milí exportéři,
Úvodník

Vážené dámy, vážení pánové, milí exportéři,

v letošním roce nám bylo velkou ctí být partnerem EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT. A to z prostého důvodu - Plzeňský kraj je pro export krajem zaslíbeným. To je dáno jak polohou těsně u německých hranic, tak i velkým zázemím kvalitních firem – významných exportérů. Patnáctý ročník této významné ceny je ukázkou hodnotné práce všech těch, kteří mají zájem o rozvoj kvalitních exportérů a snaží se o dobré jméno českých firem v zahraničí. Proto bych chtěl všem alespoň touto cestou za jejich aktivity poděkovat a za celý Plzeňský kraj popřát hodně zdaru a úspěchu i do dalších nejméně patnácti let.

 

Ivo Grüner
náměstek hejtmana Plzeňského kraje

minigalerie k článku Vážené dámy, vážení pánové, milí exportéři, minigalerie k článku Vážené dámy, vážení pánové, milí exportéři, minigalerie k článku Vážené dámy, vážení pánové, milí exportéři, minigalerie k článku Vážené dámy, vážení pánové, milí exportéři, minigalerie k článku Vážené dámy, vážení pánové, milí exportéři,

Vydává Agentura Helas

Archiv zpravodajů

© code&design VosK 2013